Gift op papier

Gift op papier

Home » Woordenboek » Gift op papier
8.6

Wat is een gift op papier?

Gift op papier of ook wel Schenking op papier. Soms is er wel vermogen maar geen contant geld. Bijvoorbeeld een huis dat vrij is van hypotheek of aandelen. Tegelijk wil de eigenaar van dat vermogen het overdragen aan een volgende generatie. Dat kan bijvoorbeeld zijn om een lagere eigen bijdrage te betalen in een zorginstelling met eigen bijdrage, ter verlaging van de erfbelasting, of de belasting in Box 3.

Ouders kunnen dan een gift doen aan hun kinderen en het geld direct weer teruglenen. Ze moeten dan wel rente betalen. Er verschuift dus geen geld, vandaar de term: gift op papier. Let op er moet wel direct schenkbelasting over de gift worden betaald. Een dergelijke gift moet verplicht door een notaris worden geregeld. Bij de gift van een huis moet het huis ook daadwerkelijk overgezet worden op naam van de ontvanger.
We noemen het ook wel schuldigerkenning uit vrijgevigheid.

  • Het meervoud van gift op papier is giften op papier