Gift

Gift

Home » Woordenboek » Gift
8.4

Wat is een gift?

Als je iets krijgt heet dat ‘gift’ ook wel een schenking. Je kan niet zomaar aan iedereen een gift doen. De belasting heft ook over giften belasting, schenkbelasting. Schenkbelasting kent vrijstellingen, die verschillen per categorie.  Een bijzonder groep van giften is die aan een goed doel. Aan bepaalde goede doelen met een zogeheten ANBI of SBBI status kun je belastingvrij schenken. Bij de ANBI is de gift dan ook nog voor jou aftrekbaar van de belasting. Een gift hoeft niet in geld te zijn, het kan ook een huis zijn of goederen. In dat laatste geval is er niet veel kans dat de fiscus meekijkt.ANBI Logo

Een gift kan door de gever worden beschouwd als een voorschot op een erfdeel. Bijvoorbeeld als het ene kind wel een schenking heeft ontvangen en het andere kind niet. In een testament kan worden bepaald dat je na het overlijden van jouw ouders hetzelfde krijgt als de anderen, maar dat je daarbij de eerder ontvangen schenking moet verrekenen.

De ontvanger van de gift moet die aanvaarden. Dat is logisch omdat je er misschien belasting over moet betalen. Maar er kunnen ook andere redenen zijn dat je een schenking niet wilt ontvangen.

De gever kan als hij of zij is getrouwd alleen een niet gebruikelijke, bovenmatige schenking doen als de andere partner ook toestemming geeft.

In een levenstestament kunnen ook bepalingen over giften worden opgenomen. Je kan bepalen dat er giften uit jouw vermogen worden gedaan. Die kan je omschrijven, of je bepaalt dat de giften passen in de lijn die je de afgelopen jaren hebt geschonken.

Een bijzonder vorm van een schenken is de schenking op papier.

  • Het meervoud van gift is giften