Moet schenken op papier bij de notaris?

Moet schenken op papier bij de notaris?

Home » Moet schenken op papier bij de notaris?
8.6
Waarom moet ik langs de notaris voor een schenking op papier?

Voor een schenking op papier moet je naar de notaris. Dit is bepaald in de wet. Een dergelijke schenking is een schenking door schuldigerkenning. Je kunt daar eenvoudig mee frauderen en daarom is de eis gesteld dat je een notariële akte moet opstellen.

Schenken op papier

"bij de notaris"

Een schenking op papier moet altijd bij de notaris zijn vastgelegd in een notariële akte. Bij een schenking op papier is er geen sprake van het overmaken van contanten. Je schenkt het geld, maar je leent het direct weer terug. Het geschonken bedrag wordt pas uitbetaald op het moment van overlijden. Er is mogelijk direct een belastingvoordeel. De schenking valt buiten de erfenis. Je hoeft over dat deel dus geen erfbelasting te betalen. Deze combinatie maakt misbruik mogelijk.

De schenking moet ook schriftelijk door de begunstigde zijn aanvaardt. Ook hier is een belangrijke fiscale reden. Naast de mogelijk verschuldigde schenkbelasting zal de schenking ook tot het vermogen van de ontvanger gaan behoren. Die kan daardoor belasting verschuldigd zijn in Box 3.

Wetsbepaling

"bij de notaris"

In de wet is bepaald dat voor een schenking op papier altijd een notariële akte moet zijn opgemaakt. Dit is bepaald in artikel 7:177 van het Burgerlijk Wetboek:

Hierin staat: “Voor zover een schenking de strekking heeft dat zij pas na het overlijden van de schenker zal worden uitgevoerd, en zij niet reeds tijdens het leven van de schenker is uitgevoerd, vervalt zij met het overlijden van de schenker, tenzij de schenking door de schenker persoonlijk is aangegaan en van de schenking een notariële akte is opgemaakt“.

In gewone taal: als de schenking niet is vastgelegd in een notariële akte wordt het niet gezien als een schenking. Als het niet wordt gezien als een schenking haal je er dus ook geen belasting voordeel uit.

Uitspraak rechtbank

Wat gebeurt er als je niet langs de notaris gaat voor een schenking op papier? De rechtbank heeft hier een uitspraak over gedaan. De situatie was als volgt. De ouders hebben in de jaren 2013 tot en met 2015 geld overgeboekt naar hun kinderen. Dat is een schenking. Vervolgens storten de kinderen het bedrag een aantal dagen later weer terug. Dat is en lening aan de ouders. Dit was vastgelegd in een schuldbekentenis. De bedoeling van deze constructie was om de erfenis kleiner te maken zodat er minder erfbelasting verschuldigd zou zijn.

De Belastingdienst was het hier niet mee eens. Volgens de Belastinginspecteur was er sprake van een kasrondje. De rechtbank is het eens met de Belastinginspecteur. Ieder jaar werden namelijk dezelfde bedragen heen en weer geboekt. Er zat telkens nog geen twee weken tussen de boeking van de ouders en die van de kinderen. Bovendien was vastgesteld dat de leningen aan de ouders aflossingsvrij waren tot aan hun overlijden. Doordat de leningen zo kort op de schenking volgden, zag de Belastingdienst dit als een samenstel van rechtshandelingen. De bedoeling van de ouders was kennelijk dat hun kinderen na het overlijden van de ouders over de schenking konden beschikken.

Deze schenkingen zijn dus fiscaal ongeldig verklaard. Het vermogen van de ouders is niet verlaagd en de kinderen moeten erfbelasting hierover betalen. Als deze schenkingen ieder jaar bij de notaris in een notariële akte waren vastgelegd, dan had de Belastinginspecteur geen gelijk gekregen. Het doel, het besparen op de erfbelasting, was dan wel bereikt.

Lees de hele uitspraak hier.

Op papier schenken in gewoon taalgebruik

Verwarring is er vaak doordat mensen denken dat schenken op papier hetzelfde is als een gewone schenking waarvoor ook een contract is opgemaakt. Dan staat de schenking immers ook op papier. Het verschil is dat je bij een dergelijke schenking het geld overmaakt. Die schenking is dus niet alleen een papieren actie, maar je hebt het geld ook daadwerkelijk overgeboekt.

Deze vorm van schenken, waarbij je wel een contract maakt en ook uitbetaalt, hoef je niet bij de notaris vast te leggen. Dat contract kun je zelf maken en heeft dan net zoveel kracht als dat je het bij de notaris maakt.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Schenking op papier