Schenken op papier

Een schenking op papier moet altijd bij de notaris. Bij een schenking op papier is er geen sprake van het overmaken van contanten. Maar er is wel mogelijk direct een belastingvoordeel. Deze combinatie maakt misbruik mogelijk. De Belastingdienst eist dus bij een schenking op papier altijd een akte van de notaris.

De schenking moet ook schriftelijk worden aanvaard door de begunstigde. Ook hier is een belangrijke fiscale reden. Naast de mogelijk verschuldigde schenkbelasting zal de schenking ook tot het vermogen van de ontvanger gaan behoren. Die kan daardoor belasting verschuldigd zijn in Box 3.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Is je vraag niet voldoende beantwoord?

Stel je vraag