Jaarlijkse schenking steeds naar de notaris?

Jaarlijkse schenking steeds naar de notaris?

Home » Jaarlijkse schenking steeds naar de notaris?
8.6
Moet ik voor een jaarlijkse schenking steeds terug naar de notaris?

Ja, voor een jaarlijkse schenking moet je steeds terug naar de notaris. Tenzij het een schenking in contanten is, dan is de notaris niet verplicht.

Jaarlijkse schenking steeds naar de notaris?

Veel mensen willen jaarlijks een schenking aan hun kinderen doen. Als die schenking in contanten plaatsvindt dan is de notaris niet verplicht. Maar ook in dit geval is een overeenkomst wel aan te raden (dat heet een onderhandse overeenkomst). Je kunt dan bijvoorbeeld regelen dat de schenking geen deel uit gaat maken van een gemeenschap van goederen. Gaat het om een schenking op papier dan moet een notariële akte worden opgesteld.

jaarlijkse schenking

De Belastingdienst heeft bepaald dat de schenking daadwerkelijk plaatsvindt op de datum van de akte. Je kunt dus niet in één akte voor toekomstige jaren schenken. De fiscus telt die bedragen dan bij elkaar op. Je moet dus ieder jaar een nieuwe akte opstellen.

Toekomstige schenkingen

Toekomstige aktes zijn wel minder werk! Met de eerste akte tekenen de kinderen voor aanvaarding van de schenking. Zij tekenen dan gelijk voor de aanvaarding van toekomstige schenkingen tegen dezelfde voorwaarden. Dat wil zeggen dat zij de schenking in de komende jaren niet opnieuw hoeven te aanvaarden. Ook geven zij direct volmacht aan de medewerker van het notariskantoor om te tekenen voor opvolgende schenkingen te aanvaarden. De vraag of dit ook tot minder kosten bij de notaris leidt, kan verschillen per notaris.

Repeterende schenking

Veel mensen willen jaarlijks een schenking op papier doen. Je moet dan ieder jaar een nieuwe akte op laten stellen bij de notaris. In 2022 heeft de Hoge Raad hier een uitspraak over gedaan. De Belastingdienst stelde zich op het standpunt dat het niet mogelijk was om in één akte voor meerdere jaren tegelijk een schenking op papier te doen. De Hoge Raad heeft echter geoordeeld dat dit wél mogelijk is. Je kunt dus bijvoorbeeld in 2023 in één akte schenken voor de komende vijf jaar. Komt de schenker te overlijden in 2025? Dan tellen de schenking in 2026 en 2027 niet mee. Voorwaarde voor een schenking op papier is namelijk dat je op 1 januari van dat jaar nog leeft.

Let op! Deze akte biedt de DoeHetZelfNotaris op dit moment (nog) niet aan als standaard akte!

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Schenken van geld