Overeenkomst

Overeenkomst

Home » Woordenboek » Overeenkomst
8.5

Wat is een overeenkomst?

Brief

Een overeenkomst is een meerzijdige rechtshandeling waarbij twee of meerdere partijen een verbintenis aangaan. Een overeenkomst is meestal vormvrij en kan ook mondeling zijn gesloten. Hier zijn uitzonderingen op. Bijvoorbeeld bij de koop van een woning door een particulier. Daar gelden andere regels. Die overeenkomst moet altijd schriftelijk.

Meestal is een overeenkomst schriftelijk vastgelegd. Dit voorkomt discussie achteraf en zorgt voor duidelijkheid. Ook wel een contract genoemd.

  • Het meervoud van overeenkomst is overeenkomsten

De formele regeling hiervoor vind je in artikel 6:271 van het Burgerlijk Wetboek.

Lees meer over Overeenkomst op Wikipedia

.