Moet ik al mijn kinderen evenveel schenken?

Moet ik al mijn kinderen evenveel schenken?

Home » Moet ik al mijn kinderen evenveel schenken?
8.6
Moet ik alle kinderen hetzelfde bedrag schenken?

Nee, er is geen juridische of fiscale regel die je dwingt om alle kinderen hetzelfde bedrag te schenken. Je kunt je ene kind wel een schenking geven en het andere kind niet. Zorg wel dat je dit goed vastlegt om achteraf discussie te voorkomen

Schenken aan kinderen

evenveel schenken

Je hebt meerdere kinderen. Moet je ze dan allemaal evenveel schenken?
Nee. Juridisch of fiscaal ben je daar niet toe verplicht. Er zijn verruimde vrijstellingen voor kinderen tussen de 18 en de 40 jaar oud. Zijn nog niet al je kinderen 18, dan kun je vast het kind dat wel de 18 is gepasseerd een verruimde schenking doen.

Binnen de familieverhoudingen kan het soms wel goed zijn om de schenkingen af te stemmen. Dat voorkomt dat er later discussie over gaat ontstaan.

Schenking inbrengen in erfenis

Je kunt ook bepalen dat de schenking later moet worden ingebracht in de erfenis. Op die manier is de schenking eigenlijk een voorschot op de erfenis. Dit kun je bij testament weer wijzigen. Als je alle schenkingen in laat brengen in de erfenis dan trek je op dat moment de verhoudingen recht tussen de kinderen.

Akte op onze site

Wil je op onze site een schenking op papier maken, dan moet je in die akte de daarin opgenomen kinderen wel hetzelfde bedrag schenken. Daarvoor hebben wij gekozen om tegen het lage tarief de akte zo eenvoudig mogelijk te houden.

Voorbeeld

Je hebt drie kinderen. Een van de drie schenk je € 25.000 voor de aankoop van een eigen woning. Dat mag aan kinderen tussen 18 en 40 jaar. Je hoeft nu niet direct aan de andere twee evenveel te schenken. Dat hoef je juridisch zelfs nooit te doen. In de meeste families is het wel goed voor de verhouding als je de schenking duidelijk op papier zet. Daarin kun je bijvoorbeeld bepalen dat je deze schenking verrekent met de erfenis van dit kind. Je kunt de andere kinderen later alsnog geld schenken.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Schenken