Rente en de schenking op papier

Rente en de schenking op papier

Home ยป Rente en de schenking op papier
8.6
Waarom moet ik rente betalen over een schenking op papier?

Het is verplicht om rente te betalen over een schenking op papier. De rente is jaarlijks 6%. Dat is omdat je alleen op papier schenkt, en dus niet daadwerkelijk geld overmaakt.

Rente over schenking op papier

Over de schenking op papier moet je rente betalen. Die rente moet je ook daadwerkelijk ieder jaar betalen. Het is dus niet voldoende om de rente bij de hoofdsom bij te schrijven. Als er geen rente is betaald en de schenker komt te overlijden moet alsnog over de schenking erfbelasting worden betaald. De schenking op papier heeft dan niet het beoogde effect gehad.

Stoppen met rente betalen?

rente

Kan de schenker eenzijdig bepalen dat er geen rente meer betaald gaat worden? Nee, dat kan niet. De ontvanger van de schenking kan de jaarlijkse rente opeisen. De schuld heeft een looptijd tot aan het overlijden van de schenker. Het doel van de schenking is namelijk om vermogen over te hevelen en de erfenis voor de kinderen te verkleinen.

De schenking is nu onderdeel van het vermogen van het kind. Je kunt dit als ouder niet meer terugdraaien. Ook niet als de verhouding tussen ouder en kind sterk verslechtert.

Stel nu dat je wel stopt met rente betalen. Wat zijn dan de gevolgen?

  • Om te beginnen zal de lening dan gewoon onderdeel uitmaken van de erfenis. Het doel van de schenking op papier is het verkleinen van de nalatenschap. Door geen rente te betalen, bereik je dit doel niet.
  • De kinderen kunnen de rente opeisen, dat kunnen ze doen met een brief, maar eventueel ook “in rechte”.

Reparatie mogelijk

Het is nog wel mogelijk om achteraf de rente te betalen. Dat moet dan wel binnen 180 dagen voor het overlijden gebeuren. Je moet dan de lopende rente betalen en rente op rente over alle jaren dat geen rente betaald is.

De fiscus is behoorlijk streng bij deze schenkingen. Ze hebben tot doel om een besparing op de erfbelasting te bereiken. De fiscus ziet dus toe op naleving van de betaling van rente. Realiseer je dit vooraf. Heb je geen mogelijkheid om de rente daadwerkelijk te betalen, begin dan liever niet aan een schenking op papier.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Schenking op papier