Schenking terugdraaien

Kan ik een schenking op papier terugdraaien?
Ja, je kan een schenking op papier terugdraaien. Maar dat heeft wel forse gevolgen. Het beste kan je de schenking niet terugdraaien alsof je hem nooit gedaan hebt. Want dan zou je over alle oude jaren opnieuw IB aangifte moeten doen. Dus het wordt een bepaling dat de lening die jij hebt, vervalt. Gevolg is dan dat jouw vermogen stijgt (minder schuld), vermogen van je kinderen daalt (minder bezit).

Formaliteiten

Het is belangrijk dat er in de schenkingsovereenkomst voorwaarden zijn opgenomen waaronder je de schenking terug kan draaien. Als je gewoon een algemene bepaling zou opnemen dat je altijd mag terugdraaien dan is er juridisch geen schenking. De schenking is dan te vrijblijvend. De fiscus accepteer een dergelijke schenking absoluut niet.

Er zijn hele goede redenen die je kan opnemen (ze staan standaard in onze aktes). Let op, je hebt het recht om een schenking terug te draaien, je hebt geen plicht.
Hieronder hebben we het over je kind, maar dat kan iedere begunstigde zijn.

  • Als je kind in ernstige financiële problemen komt dan wil je vermoedelijk dat de schenking niet door gaat. De schenking zou dan namelijk direct naar zijn schuldeisers gaan.
  • Als je kind wordt opgenomen in een instelling waar een eigen bijdrage verschuldigd is die gebaseerd is op vermogen.
  • Als je kind een uitkering ontvangt met een vermogenstoets.

Het luister dus juridisch heel nauw. Want in deze gevallen zijn er derden die benadeeld worden. Jouw kind blijkt plotseling over minder geld te beschikken dan ze dachten. Dus de gronden moeten goed zijn opgesteld. Overleg bij twijfel met een notaris of in dit geval de opeisbaarheid terecht is.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Is je vraag niet voldoende beantwoord?

Stel je vraag