Kan ik een schenking op papier terugdraaien?

Kan ik een schenking op papier terugdraaien?

Home » Kan ik een schenking op papier terugdraaien?
8.6
Kan ik een schenking op papier terugdraaien?

Ja, je kunt een schenking op papier terugdraaien. Het moet wel zijn voorzien in de tekst van de schenkingsakte. Je moet dit heel goed regelen om naheffing van belasting te voorkomen. Je krijgt de schenking terug, niet de rente.

Schenking terugdraaien

Je kunt een schenking op papier terugdraaien. Maar dat heeft wel forse gevolgen. Het is onverstandig om de schenking met terugwerkende kracht terug te draaien. Je draait de schenking het beste terug per heden, of op het moment dat de voorwaarde is vervuld die je had opgenomen in de akte. Je krijgt de schenking terug, maar niet de rente die je hebt betaald in de afgelopen periode.

Wil je een schenking met terugwerkende kracht terugdraaien dan loop je een risico. Je moet over alle oude jaren opnieuw IB aangifte doen. Het gehanteerde vermogen in je aangifte is nu achteraf niet meer juist.

Gevolgen voor vermogen

Als je de schenking (eigenlijk een lening) terugdraait heeft dat direct gevolgen voor jullie vermogen. De lening die jij hebt bij je kinderen, vervalt. Het gevolg is dat jouw vermogen stijgt (minder schuld) en het vermogen van je kinderen daalt (minder bezit).

Formaliteiten

Het is belangrijk dat in de oorspronkelijke schenkingsovereenkomst voorwaarden zijn opgenomen waaronder je de schenking terug kan draaien. Als je een algemene bepaling opneemt die je altijd mag terugdraaien dan is er juridisch geen schenking. De schenking is dan te vrijblijvend. De fiscus accepteert een dergelijke schenking absoluut niet.

Als je in de schenkingsakte de mogelijkheid opneemt dat één van de partijen de schenking zonder opgave van redenen terug kan draaien, dan is er geen schenking. Dan ben je geen verplichting aangegaan. Het is meer een intentie geworden.

Gronden om schenking terug te draaien

Er zijn hele goede redenen die je kan opnemen (ze staan standaard in onze aktes). Let op, je hebt het recht om een schenking terug te draaien, je hebt geen plicht.

Hieronder hebben we het over je kind, maar dat kan iedere begunstigde zijn.

  • Als je kind in ernstige financiële problemen komt dan wil je vermoedelijk dat de schenking niet door gaat. De schenking zou dan namelijk direct naar de schuldeisers van je kind gaan.
  • Als je kind wordt opgenomen in een instelling waar een eigen bijdrage verschuldigd is die gebaseerd is op vermogen. Je wilt dan de schenking terug zodat het vermogen van je kind weer daalt.
  • Als je kind een andere uitkering ontvangt met een vermogenstoets.
schenking op papier terugdraaien

Het luistert dus juridisch heel nauw, want in deze gevallen zijn er derden die benadeeld worden. Jouw kind blijkt plotseling over minder geld te beschikken dan ze dachten. Dus de gronden om de schenking terug te kunnen draaien, moeten goed zijn opgesteld. Overleg bij twijfel met een notaris of in deze situaties de opeisbaarheid terecht is.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Schenking op papier