Vermogen in Box 3

Verlaagt een schenking op papier ook het vermogen in Box 3?

Ja, bij de schenker wordt het vermogen in Box 3 verlaagd. Je vermogen in Box 3 bestaat immers uit het saldo van je totale bezittingen minus je totale schulden. Logo Belastingdienst
Maar bij de ontvanger, de begunstigde wordt het vermogen in Box 3 verhoogd met het bedrag van de schenking op papier.

Verplichte rente bij schenking op papier

Jaarlijks moet de schenker rente betalen (momenteel: 6%) over de schuld. Deze rente moet daadwerkelijk worden betaald, of kan worden geschonken met gebruikmaking van de jaarlijkse reguliere vrijstelling. Je kunt namelijk jaarlijks een bedrag aan je kinderen schenken.

Voorbeeld fiscale berekening schenken op papier

Ouders schenken aan 1 kind 200.000 op papier. Het vermogen van de ouders in Box 3 neemt af met EUR 200.000. Het vermogen van het kind neemt toe met EUR 200.000. Los van vrijstelling voor het kind moet deze 1,2% belasting betalen over dit bedrag in Box 3. De ouders moeten 6% rente betalen aan het kind. Dat is EUR 12.000 per jaar. Hiervan kunnen zij iets meer dan EUR 5.000 belastingvrij schenken. De overige EUR 7.000 moeten zij daadwerkelijk betalen aan hun kind.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Lees meer over Vraag het de notaris