Verlaagt een schenking op papier het vermogen in box 3?

Verlaagt een schenking op papier het vermogen in box 3?

Home » Verlaagt een schenking op papier het vermogen in box 3?
8.5
Verlaagt een schenking op papier mijn vermogen?

Ja, de schenking op papier is een schuld. Die trek je dus van je vermogen in box 3 af. Bij de ontvanger, meestal je kinderen, is deze schenking vermogen. Zij voeren deze dus op in box 3.

Vermogen in box 3

vermogen

Bij de schenker wordt het vermogen in box 3 verlaagd. Jouw vermogen in box 3 bestaat immers uit het saldo van je totale bezittingen minus je totale schulden.
Maar bij de ontvanger, de begunstigde, wordt het vermogen in box 3 verhoogd met het bedrag van de schenking op papier.

De berekening en de tarieven voor schenken op papier worden jaarlijks vastgesteld en gepubliceerd op onze website.

Verplichte rente bij schenking op papier

De schenker moet jaarlijks rente betalen (momenteel: 6%) over de schuld. Deze rente moet de schenker daadwerkelijk uitbetalen. De ouders betalen deze rente aan hun kinderen. De kinderen kunnen de rente (deels) terug schenken aan de ouders. Hierbij kunnen de kinderen gebruik maken van de jaarlijkse reguliere vrijstelling. Je kunt namelijk jaarlijks een bedrag aan je ouders schenken. Let op, dit is niet verplicht! Het verschilt per situatie wat fiscaal gezien het beste uitkomt.

Voorbeeld fiscale berekening schenken op papier

Ouders schenken aan 1 kind € 200.000 op papier. Het vermogen van de ouders in box 3 neemt af met € 200.000. Het vermogen van het kind neemt toe met € 200.000.

Los van vrijstelling voor het kind moet deze 1,2% belasting betalen over dit bedrag in box 3. De ouders moeten 6% rente betalen aan het kind. Dat is €12.000 per jaar. Het kind schenkt nu het maximale vrijgestelde bedrag terug aan de ouders. Dat is iets meer dan € 2.500. De andere 9.500 moeten de ouders daadwerkelijk betalen aan hun kind.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Schenking op papier