Verschil schenken van geld en schenken op papier?

Verschil schenken van geld en schenken op papier?

Home » Verschil schenken van geld en schenken op papier?
8.6
Wat is het verschil tussen schenken van geld en schenken op papier?

Bij het schenken van geld betaal je het geschonken bedrag direct aan de begiftigde. Bij het schenken op papier heb je het bedrag (nog) niet contant, maar krijgt de begiftigde een vordering op jou. Je schenkt het bedrag dus op papier, maar maakt nog niets over.

Schenken van geld of schenken op papier?

Bij het schenken van geld maak je meestal zelf een overeenkomst. Dit is een onderhandse overeenkomst, of onderhandse akte. Je gaat hiervoor niet naar de notaris. Je bespaart hiermee dus fors op notariskosten.

Het schenken bij leven heeft een fors voordeel boven het nalaten via een erfenis. Door de vrijstellingen kunnen bedragen netto worden geschonken die normaal zwaar belast zouden zijn. Dat is zeker het geval als je aan anderen dan je kinderen iets wilt geven. Deze groepen hebben zeer lage vrijstellingen in het erfrecht.

verschil

Bij het schenken op papier wil je geld geven maar heb je de schenking niet contant. De schenking bestaat uit een bedrag dat je aan jouw kind(eren) ‘schuldig erkent’. Het kind krijgt daarmee niet direct een geldbedrag, maar uitsluitend een vordering op jou als ouders. Die vordering wordt uitbetaald als jij overlijdt. Je hoeft het geld dus ook op dit moment niet contant beschikbaar te hebben.

Deze vorm van schenken is verstandig als het geld vastzit in aandelen, onroerende goederen en dergelijke. Een schenking op papier is een forse besparing op de erfbelasting en op de heffing in Box 3. De schenking op papier moet verplicht bij een notaris plaatsvinden. Ook omdat die uiteindelijk moet worden afgerekend bij overlijden.

Er zijn verschillende fiscale voordelen aan het schenken op papier. Zoals de besparing op de erfbelasting. Je bespaart doordat je giften kunt doen onder de vrijstelling voor giften.

Wanneer naar de notaris?

Er zijn ook schenkingen waarbij je geen notaris nodig hebt, maar wel de zorgvuldigheid van een notaris zoekt. De notaris is verplicht bij de schenking op papier aan je kinderen en de schenking na overlijden. De notaris is niet verplicht bij een gewone schenking van geld, de meerjarige schenking aan een goed doel en de schenking met vrijstelling voor de eigen woning.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Schenken van geld