Meerjarige schenking aan Goed Doel 29.-

Home » Schenkservice » Meerjarige schenking aan Goed Doel
8.5

Dit document ga je helemaal zelf afronden. Je hoeft niet naar een notaris. Alles gaat 100% online en is direct in orde.

ANBI Logo

Meerjarige schenking voor goed doel

Er zijn vele voordelen om een meerjarige schenking te doen aan een goed doel. Als dat goede doel een zogeheten ANBI is.
Je kan hier eenvoudig een dergelijke overeenkomst opstellen. Je betaalt direct met iDEAL en ontvangt een Word Document.

Voordelen

Je maakt nergens zo voordelig en makkelijk een overeenkomst

 • In 5 minuten klaar
 • Word document, dus nog zelf aan te passen
 • Jouw overeenkomst op jouw moment
 • Reken veilig af met iDeal, Apple Pay of Creditcard

Wat regel ik hier?

Je maakt hier zelf je overeenkomst. Dat is een onderhandse overeenkomst. Je gaat dus niet naar de notaris. Dat hoeft ook niet meer van de Belastingdienst. Je spaart dus fors op de kosten.
De volgende zaken komen aan bod in dit contract:

 • Schenken voor minimaal vijf jaar (eis van De Belastingdienst)
 • Bedrag dat je wilt schenken
 • Duidelijke omschrijving aan wie je wilt schenken
 • Veiligheidsbepalingen. De schenking stopt als je werkloos wordt, als de ANBI status vervalt, als het goede doel een andere doelstelling krijgt

Extra belastingaftrek

Logo Belastingdienst

Als je een schenking voor minimaal 5 jaar vastlegt geldt de drempel van schenkingen niet. Je kan de hele gift van je belastbaar inkomen aftrekken. Eigenlijk betaalt De Belastingdienst een deel van je schenking. Bovendien is er geen maximum aan de schenkingen.

Wat je vooraf moet weten

Je moet ieder jaar de schenking daadwerkelijk overmaken. Of je dat in één keer doet of in termijnen staat je vrij.
Je moet eerst het contract opstellen voordat je de betaling doet. Juridisch: je moet de schenking eerst toezeggen voordat je die voldoet. Je kan dus niet achteraf een gift als onderdeel van een serie periodieke giften benoemen.

Waarom zelf een contract maken?

In het model dat wij hanteren zijn enkele extra waarborgen opgenomen voor de schenker. Die zorgen ervoor dat als de omstandigheden wijzigen de schenking kan worden gestopt. Belangrijk is dat je hier regelt dat je de schenking nu opstelt naar de kennis die je nu hebt. Stel dat de omstandigheden wijzigen, dan moet je van jouw toezegging af kunnen. In het contract staan de volgende situaties beschreven waaronder de schenking stopt.

 • Het goede doel verliest zijn ANBI status, dan vervalt jouw aftrekpost.
 • Het goede doel krijgt een andere doelstelling.
 • Jij raakt werkloos of hebt om een andere reden plotseling veel minder geld.

Om deze redenen kun je beter dit contract gebruiken dan de modellen van de Belastingdienst of van een goed doel.
De Belastingdienst eist dat je deze bepalingen schriftelijk hebt opgenomen in de schenkingsovereenkomst als je daar een beroep op wilt doen.

iDEAL

Wat is het voordeel voor het Goede Doel?

Goede Doelen hebben vaak meerjarige uitgaven. Zij werken meestal met plannen voor vijf jaar. Indien zij voor meer jaar een financiële toezegging ontvangen kunnen zij met deze inkomsten rekening houden. De inkomsten lopen gelijk met de begroting. Een tweede belangrijk voordeel is dat de kosten voor het werven van donaties vaak relatief hoog zijn. Als mensen geld voor een aantal jaren toezeggen dan scheelt dat in de wervingskosten.