Meerjarige schenking aan Goed Doel 29.-

Home » Schenkservice » Meerjarige schenking aan Goed Doel
8.6

Dit document ga je helemaal zelf afronden. Je hoeft niet naar een notaris. Alles gaat 100% online en is direct in orde.

meerjarige schenking

Meerjarige schenking voor goed doel

Er zijn vele voordelen om een meerjarige schenking (ook wel: periodieke schenking) te doen aan een goed doel. Als dat goede doel een zogeheten ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is.
Je kunt hier eenvoudig een dergelijke overeenkomst opstellen. Je betaalt direct met iDEAL en ontvangt een Word Document.

Voordelen

Je maakt nergens zo voordelig en makkelijk een overeenkomst.

 • In 5 minuten klaar
 • Word document, dus nog zelf aan te passen
 • Jouw overeenkomst op jouw moment
 • Reken veilig af met iDeal, Apple Pay of Creditcard

Wat regel ik hier?

Je maakt hier zelf jouw overeenkomst. Dat is een onderhandse overeenkomst. Je gaat dus niet naar de notaris. Dat hoeft ook niet meer van de Belastingdienst. Je spaart dus fors op de kosten.

De volgende zaken komen aan bod in dit contract:

 • Schenken voor minimaal vijf jaar (eis van de Belastingdienst)
 • Bedrag dat je wilt schenken
 • Duidelijke omschrijving aan wie je wilt schenken
 • Veiligheidsbepalingen. De schenking stopt als je werkloos wordt, als de ANBI status vervalt, als het goede doel een andere doelstelling krijgt

Extra belastingaftrek

Logo Belastingdienst

Om in aanmerking te komen voor belastingaftrek moet je eerst een schenkingsovereenkomst opstellen en ondertekenen. Daarin geef je de datum aan waarop de schenking ingaat. Pas vanaf die datum is je gift aftrekbaar op grond van de regeling voor meerjarige periodieke schenkingen.

Juridisch gezien: de verplichting tot een periodieke gift ontstond pas op het moment dat je de toezegging deed. De Belastingdienst kan de schenkingsovereenkomst opvragen als bewijs.

De Belastingdienst stelt een aantal voorwaarden aan de periodiek schenking voordat je deze kunt aftrekken.

 • Je stelt een schenkingsovereenkomst op met het goede doel.
 • De schenking bedraagt elk jaar hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling.
 • Je gaat de schenking aan voor minimaal 5 jaar. Je mag zelf bepalen of je het bedrag jaarlijks in één keer betaalt, of dat je het spreidt.
 • De schenking gaat naar een (culturele) ANBI of vereniging die aan bepaalde eisen voldoen.
 • De aftrek is beperkt tot € 250.000 per jaar (sinds 1/1/2024).

Als je aan de voorwaarden voldoet mag je de periodieke schenking aftrekken van je aangifte inkomstenbelasting.

Ik wil een periodieke gift gaan doen aan een goed doel. Ik heb dit jaar ook al een donatie gedaan. Is die ook aftrekbaar?

Nee. Een periodieke gift is pas aftrekbaar vanaf het moment dat je de overeenkomst bent aangegaan. Giften die je hebt gedaan voordat je de overeenkomst hebt opgesteld en ondertekend tellen niet mee.

De periodieke gift loopt korter dan 5 jaar

Het kan zijn dat je periodieke schenking korter loopt dan 5 jaar. Bijvoorbeeld omdat je werkloos bent geworden. Mag je deze giften dan nog steeds aftrekken? Ja, voor de periode dat je de giften hebt gedaan mag je deze aftrekken. In de overeenkomst moet dan wel zijn opgenomen dat je geen gift meer geeft als jouw inkomen daalt. Stond dit niet in de overeenkomst? Dan is de gift alleen aftrekbaar als een gewone gift.

Verliest de instelling de (culturele) ANBI status binnen die 5 jaar? Dan geldt dat je de gift alleen mag aftrekken voor de periode dat je niet kon weten dat de instelling de (culturele) ANBI status heeft verloren. Op de site van de Belastingdienst kun je eenvoudig controleren welke instelling de ANBI status heeft.

Wat je vooraf moet weten

Je moet ieder jaar de schenking daadwerkelijk overmaken. Of je dat in één keer doet of in termijnen staat je vrij.
Je moet eerst het contract opstellen voordat je de betaling doet. Juridisch: je moet de schenking eerst toezeggen voordat je die voldoet. Je kunt dus niet achteraf een gift als onderdeel van een serie periodieke giften benoemen.

Moet je voor een meerjarige schenking aan een goed doel naar de notaris?

Nee, voor een meerjarige schenking aan een goed doel hoef je niet langs een notaris. Je moet wel een schenkingsovereenkomst opstellen om gebruik te kunnen maken van belastingaftrek. Vroeger was voor de schenking aan een ANBI wel een notariële akte verplicht. Tegenwoordig kun je dit ook met een eigen of zelfgemaakte overeenkomst regelen.

Waarom zelf een contract maken voor een meerjarige schenking?

In het model dat wij hanteren zijn enkele extra waarborgen opgenomen voor de schenker. Die zorgen ervoor dat als de omstandigheden wijzigen de schenking kan worden gestopt. Belangrijk is dat je hier regelt dat je de schenking nu opstelt naar de kennis die je nu hebt. Stel dat de omstandigheden wijzigen, dan moet je van jouw toezegging af kunnen. In het contract staan de volgende situaties beschreven waaronder de schenking stopt.

 • Het goede doel verliest zijn ANBI status, dan vervalt jouw aftrekpost.
 • Het goede doel krijgt een andere doelstelling.
 • Jij raakt werkloos of hebt om een andere reden plotseling veel minder geld.

Om deze redenen kun je beter dit contract gebruiken dan de modellen van de Belastingdienst of van een goed doel.
De Belastingdienst eist dat je deze bepalingen schriftelijk hebt opgenomen in de schenkingsovereenkomst als je daar een beroep op wilt doen.

iDEAL

Wat is het voordeel voor het Goede Doel?

Goede Doelen hebben vaak meerjarige uitgaven. Zij werken meestal met plannen voor vijf jaar. Indien zij voor meerdere jaren een financiële toezegging ontvangen kunnen zij met deze inkomsten rekening houden. De inkomsten lopen gelijk met de begroting. Een tweede belangrijk voordeel is dat de kosten voor het werven van donaties vaak relatief hoog zijn. Als mensen geld voor een aantal jaren toezeggen dan scheelt dat in de wervingskosten.

Verschil met een gewone gift

Als je niet aan de bovengenoemde voorwaarden voldoet voor het aftrekken van een periodieke gift, dan doe je een gewone gift. Ook hiervoor gelden voorwaarden om de gift af te mogen trekken van jouw aangifte. De voorwaarden zijn:

 • Je doet de gift aan een (culturele) ANBI of een steunstichting SBBI.
 • Je ontvangt geen tegenprestatie voor de gift, de gift is vrijwillig.
 • Met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften, kun je aantonen dat je de gift hebt gedaan. Je hoeft van tevoren geen overeenkomst te hebben opgesteld.
 • Contante giften zijn niet aftrekbaar.
 • Er geldt een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van jouw drempelinkomen met een minimum van €60. Wat je meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag je aftrekken. Het maximum is 10% van jouw drempelinkomen. Meer mag je niet aftrekken.

Lees meer