Wat gebeurt er met mijn kinderen als er geen voogdij geregeld is?

Wat gebeurt er met mijn kinderen als er geen voogdij geregeld is?

Home ยป Wat gebeurt er met mijn kinderen als er geen voogdij geregeld is?
8.6
Naar wie gaan mijn kinderen als ik geen voogd aanwijs?

Als beide ouders overlijden en ze hebben geen voogd aangewezen, dan zal de kinderbescherming daar een advies over opstellen. Zolang er nog een ouder leeft heeft die in principe de voogdij.

Geen voogdij geregeld

geen voogdij geregeld

Voogdij gaat over de situatie dat een kind geen ouders heeft meer heeft. In een testament kun je een regeling opnemen over de benoeming van een voogd. Als er geen testament is of het testament zegt er niks over, dan regelt de wet wat er gebeurt met de verzorging en opvoeding van het kind. Dat geldt trouwens ook als er wel een voogd is benoemd, maar die voogd zijn of haar taak niet aanvaardt. Het is daarom verstandig om ook een opvolgend voogd aan te wijzen.

Geen voogd

Als er geen voogd is benoemd, zal de rechter een beslissing nemen over wie de kinderen moet opvoeden. De rechter bespreekt dat dan met de families en eventueel kennissen. Soms zal de rechter de Raad voor de Kinderbescherming om advies vragen.

In het geval dat niemand de voogdij op zich wil of kan nemen, krijgt een instantie (bijvoorbeeld Stichting Jeugdbescherming) het gezag over het kind. Vervolgens zal de instelling een pleeggezin zoeken of het kind begeleiden met zelfstandig wonen.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Testament