Raad voor de Kinderbescherming

Raad voor de Kinderbescherming

Home » Woordenboek » Raad voor de Kinderbescherming
8.6

Wat is een Raad voor de Kinderbescherming?

Logo Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming is een overheidsinstantie die zich inzet voor het veilig laten opgroeien, ontwikkelen en opvoeden van minderjarige kinderen. De wet geeft aan de Raad taken die daarmee te maken hebben.

Bijvoorbeeld advisering over omgang, verblijf en ouderlijk gezag. Zo beoordeelt de Raad of het verstandig is dat een gezin een kind gaat adopteren. Ook als beide ouders komen te overlijden en er geen voogd is aangewezen, kan de rechter de Raad om advies vragen. De Raad adviseert ook over een passende straf voor jongeren die in aanraking komen met politie.

Op de website van de Raad voor de Kinderbescherming staat meer over de wettelijke taken.

    Lees meer over Raad voor de Kinderbescherming op Wikipedia

    .