Betekenis Raad voor de Kinderbescherming

Logo Raad voor de KinderbeschermingDe Raad voor de Kinderbescherming is een overheidsinstantie die zich inzet voor het veilig laten opgroeien, ontwikkelen en opvoeden van minderjarige kinderen. De wet geeft aan de Raad enkele taken die daarmee te maken hebben.

Bijvoorbeeld advisering over omgang, verblijf en ouderlijk gezag. Zo beoordeelt de Raad of het verstandig is dat een gezin een kind gaat adopteren. Ook als beide ouders komen te overlijden en er geen voogd is aangewezen, kan de rechter de Raad om advies vragen. De Raad adviseert ook over een passende straf voor jongeren die in aanraking komen met politie.

Op de website van de Raad voor de Kinderbescherming staat meer over de wettelijke taken.

  -   Meervoud van Raad voor de Kinderbescherming: Raden voor de kinderbescherming

Lees meer over Raad voor de Kinderbescherming op Wikipedia

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Maak nu een testament
Benoem nu een voogd