Ouderlijk gezag

Ouderlijk gezag

Home » Woordenboek » Ouderlijk gezag
8.5

Wat is het ouderlijk gezag?

Kind

Het ouderlijk gezag is het gezag dat wordt uitoefenen over het minderjarige kind. Meestal oefenen beide ouders het gezag uit. Als iemand anders het gezag uitoefent, bijvoorbeeld als beide ouders zijn overleden, is er sprake van voogdij. Dan oefent de voogd dus het gezag uit. Na een echtscheiding kan het gezag aan één van beide ouders worden toegekend. Het streven is om beide ouders het gezag te laten hebben.

Ouderlijk gezag brengt rechten en plichten met zich mee. Bijvoorbeeld een onderhoudsplicht en verplichting tot opvoeding en verzorging van het kind. Ook is degene met het gezag de wettelijke vertegenwoordiger van het kind en beheert hij of zij het vermogen van het kind (minderjarigenbewind).

Bij opvoedproblemen kan de Raad voor de Kinderbescherming aan de rechter vragen om het ouderlijk gezag te stoppen.

    Lees meer over Ouderlijk gezag op Wikipedia

    .