Betekenis Minderjarigenbewind

Minderjarigenbewind een bewind dat uitgeoefend wordt over meestal een erfenis die door een minderjarige is ontvangen.

Een bewind wordt ingesteld voor het geval beide ouders komen te overlijden of als je bijvoorbeeld gescheiden bent.

Je kunt in je testament een minderjarigenbewind opnemen als je gescheiden bent, en je niet wilt dat je ex na je overlijden aan de erfenis kan komen. Juridisch is jouw kind minderjarig en zal je ex, als de wettelijke vertegenwoordiger de erfenis moeten aanvaarden. Omdat je kind minderjarig is kan je ex ook over de erfenis beschikken.

Als je erfenis onder bewind plaatst dan moet je ex moet altijd voor geld uit je nalatenschap aankloppen bij de vertrouwenspersoon die jij hebt benoemd. Die vertrouwenspersoon regelt de geldzaken van jullie minderjarige kind.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Maak nu een testament
Benoem nu een voogd