Minderjarigenbewind

Minderjarigenbewind

Home » Woordenboek » Minderjarigenbewind
8.6

Wat is het minderjarigenbewind?

Het minderjarigenbewind is een vorm van bewind. Deze vorm wordt meestal uitgeoefend over een erfenis die door een minderjarige is ontvangen.

Een bewind kan jij instellen voor je kinderen. Voor het geval beide ouders komen te overlijden of als je bijvoorbeeld gescheiden bent.

Je kunt in je testament een minderjarigenbewind opnemen als je gescheiden bent, en je niet wilt dat je ex na je overlijden aan de erfenis kan komen. Juridisch is jouw kind minderjarig en zal je ex, als de wettelijke vertegenwoordiger, de erfenis moeten aanvaarden. Omdat je kind minderjarig is kan je ex ook over de erfenis beschikken.

Als je de erfenis onder bewind plaatst dan moet jouw ex altijd voor geld uit je nalatenschap aankloppen bij de vertrouwenspersoon. Dit is de bewindvoerder die jij hebt benoemd. Die vertrouwenspersoon regelt de geldzaken van jullie minderjarige kind.