Minderjarig

Minderjarig

Home » Woordenboek » Minderjarig
8.6

Wat is een minderjarig?

Minderjarig is een kind als het nog geen 18 jaar oud is. Op de achttiende verjaardag wordt het kind meerderjarig. Minderjarigen kunnen geen zelfstandige rechtshandelingen uitvoeren. Dat moet altijd gedaan worden door hun wettelijke vertegenwoordigers, meestal de ouders. Zij zijn nog niet handelingsbekwaam.
De rechter kan de minderjarigheid opheffen op verzoek. Dat heet handlichting.

Kind

Je kunt niet stoppen met de zorg als jouw kind 18 jaar is. Je bent verplicht nog enkele jaren (financieel) te zorgen voor jouw kind.

Voor onze site betekent het onder andere dat minderjarigen geen akte kunnen (laten) opstellen, en geen erfenissen kunnen aanvaarden.

  • Het meervoud van minderjarig is minderjarigen

De formele regeling hiervoor vind je in artikel 1:233 Burgerlijk Wetboek.