Betekenis Handlichting

Handlichting is het verlenen van bevoegdheden aan een zestien- of zeventienjarige minderjarige die anders alleen toekomen aan meerderjarigen. Zo mag een minderjarige door handlichting een beroep of bedrijf uitoefenen of in een vennootschap deelnemen.
Handlichting wordt (op verzoek van de minderjarige) verleend door de kantonrechter. Bij misbruik van de verleende handlichting kan de rechter het (op verzoek van de ouders) intrekken. Zie ook handelingsbekwaamheid.
Een model verzoekschrift handlichting tref je aan op onze zustersite overeenkomsten.nl. logo overeenkomsten.nl
Lees ook het uitgebreide artikel over het oprichten van een rechtspersoon door een minderjarige.

  -   Meervoud van Handlichting: handlichtingen

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Richt nu een BV op
Richt nu een coöperatie op
Richt nu een stichting op
Richt nu een vereniging op