Handlichting

Handlichting

Home » Woordenboek » Handlichting
8.6

Wat is een handlichting?

Brief

Handlichting is het verlenen van bevoegdheden aan een zestien- of zeventienjarige minderjarige die anders alleen toekomen aan meerderjarigen. Zo mag een minderjarige door handlichting een beroep of bedrijf uitoefenen of in een vennootschap deelnemen.

Handlichting wordt (op verzoek van de minderjarige) verleend door de kantonrechter. Bij misbruik van de verleende handlichting kan de rechter het (op verzoek van de ouders) intrekken. Zie ook handelingsbekwaamheid.

Lees ook het uitgebreide artikel over het oprichten van een rechtspersoon door een minderjarige.

  • Het meervoud van handlichting is handlichtingen