Handelingsbekwaam

Handelingsbekwaam

Home » Woordenboek » Handelingsbekwaam
8.5

Wat is een handelingsbekwaam?

Iedere persoon is in principe handelingsbekwaam. Dat wil zeggen dat iedere persoon rechtshandelingen kan verrichten. Handelingsonbekwaam zijn minderjarigen en onder curatele gestelden. Als een handelingsonbekwaam iemand een rechtshandeling verricht is die handeling vernietigbaar.

Als een handelingsonbekwame een eenzijdige rechtshandeling verricht dan is die nietig. Denk bij een eenzijdige rechtshandeling aan bijvoorbeeld het opstellen van een testament, een levenstestament of de oprichting van een rechtspersoon.

Voorbeeld: als een minderjarig een auto koopt, dan is de koop dus geldig. De wettelijke vertegenwoordiger (meestal de ouder) van de minderjarige kan de koop vernietigen als zij de koop terug willen draaien.


    Lees meer over Handelingsbekwaam op Wikipedia