Betekenis Handelingsbekwaam

Iedere persoon is in principe handelingsbekwaam. Dat wil zeggen dat iedere persoon rechtshandelingen kan verrichten. Handelingsonbekwaam zijn minderjarigen en onder curatele gestelden. Als een handelingsonbekwaam iemand een rechtshandeling verricht is die handeling vernietigbaar.
Als een handelingsonbekwame een eenzijdige rechtshandeling verricht dan is die nietig. Denk bij een eenzijdige rechtshandeling aan bijvoorbeeld het opstellen van een testament, een levenstestament of de oprichting van een rechtspersoon.

Voorbeeld handelingsbekwaam

Als een minderjarig een auto koopt, dan is de koop dus geldig. De koop kan worden vernietigd als de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige (meestal de ouders), die koop terug willen draaien.


Lees meer over Handelingsbekwaam op Wikipedia

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Richt nu een BV op
Richt nu een coöperatie op
Maak nu een levenstestament
Richt nu een stichting op
Maak nu een testament
Richt nu een vereniging op