Levenstestament

Home » Levenstestament
8.4

Het Levenstestament

levenstestament

In een levenstestament regel je wie er namens jou beslissingen kan nemen als jij daar niet meer zelf toe in staat bent. Het levenstestament is een algemene volmacht. Met die volmacht geef je iemand de mogelijkheid om namens jou beslissingen te nemen. De volmacht werkt tijdens jouw leven.

Gratis voorbeeld levenstestament

Als je de vragen beantwoordt ontvang je hier een op maat gemaakt gratis levenstestament. Dat wil zeggen dat je exact kan bekijken wat je straks gaat regelen. Het model levenstestament is dan door de software op maat gemaakt. Je kan zo vaak je wilt aanpassingen maken in de vragen en het voorbeeld levenstestament opnieuw bekijken. Voor de afronding moet je altijd langs bij de notaris. Via onze site is dat voordeliger, de notaris ontvangt namelijk alle benodigde documenten op maat en digitaal.

Wie wijs je aan?

Je kan één of meer personen aanwijzen als gevolmachtigde. Als je een partner hebt dan is het gebruikelijk om als eerste gevolmachtigde je partner aan te wijzen. Hiervoor hebben wij de mogelijkheid om twee levenstestamenten met partner op te stellen. Met die twee levenstestamenten benoemen jullie elkaar tot gemachtigde.
Je kan ook bepalen dat jouw partner de volmacht mag doorgeven. Dat voorkomt mogelijk misbruik door de andere gevolmachtigden.
Als je wel een partner hebt, maar je wil die niet benoemen als gevolmachtigde dan moet je een enkel levenstestament maken. Dat geldt natuurlijk ook voor de situatie dat je geen partner hebt.
Je kan ook direct zelf meer dan één gevolmachtigde aanwijzen. In tweede of derde plaats wijs je dan nog iemand aan. Juridisch zijn dan alle gevolmachtigden gelijk. Dus wijs je jouw partner en je oudste zoon aan, dan zijn die beiden voor 100% gevolmachtigde.
De persoon die je hebt aangewezen als gevolmachtigde noemt men een levensexecuteur.

Ingang levenstestament

Een levenstestament kan direct ingaan. Dat wil zeggen dat de gemachtigde altijd bevoegd is om namens jou op te treden. Je kan ook kiezen dat het pas ingaat op het moment dat een arts heeft bepaald dat je wilsonbekwaam bent geworden. Dat wil zeggen dat de volmacht pas in kan gaan nadat een arts dat heeft besloten. Dat klinkt veilig, maar kan in de praktijk behoorlijke vertraging opleveren. Als je de gevolmachtigde vertrouwt kan je het beste kiezen voor het direct in laten gaan.

Wat kan in een levenstestament worden geregeld?

De belangrijkste reden voor een levenstestament is meestal het regelen van de financiën en de woningzaken. Het is onmisbaar als je een onderneming hebt. Je kunt aangeven of er schenkingen mogen worden gedaan, of je deze wilt (blijven) doen en zo ja, onder welke voorwaarden. Zonder een dergelijke bepaling is het goed plannen van een nalatenschap heel lastig.
Je kan ook toestemming geven voor het al dan niet mogen verrichten van medische handelingen. Dit punt is vaak lastig, je moet dit ook afstemmen met je huisarts. In ons model kan je geen bepalingen over euthanasie opnemen. Wij vinden dat juridische geen toegevoegde waarde hebben.

Medisch handelen

Een medische volmacht kan op diverse manieren worden vorm gegeven. Belangrijk is dat als je wilt bepalen dat een behandeling moet worden gestopt door een gevolmachtigde dat je dan ook met jouw artsen moet overleggen. Die willen bijvoorbeeld voor een zogeheten euthanasieverklaring regelmatig controleren of jouw wil niet gewijzigd is.

Euthanasieverklaring

Waarom kan ik geen euthanasieverklaring opnemen in een levenstestament bij DoeHetZelfNotaris? Je kan in ons model geen euthanasieverklaring opnemen. Daarvoor zijn verschillende redenen.

  • De eerste is dat een dergelijke verklaring weinig nut heeft in een levenstestament. Behandelende artsen wensen dat je een dergelijke verklaring in hun bijzijn maakt. Bovendien willen zij dat de euthanasieverklaring regelmatig is herhaald, waaronder ook recent voor het gewenste levenseinde. Hierdoor is het niet erg nuttig om deze verklaring bij een notaris vast te leggen.
  • De tweede is dat bij de meeste mensen een euthanasiewens niet vast omschreven is en dat deze wens verandert in de loop der tijd. Als je het bij de notaris vastlegt moet je dat om de zoveel jaar een keer herzien, met de daarbij behorende kosten.
  • De derde reden is dat het online bepalen van een dergelijke vergaande wens door veel notarissen niet wordt geaccepteerd. Zij vinden dat zij in dat geval moeten doornemen of je in staat bent het besluit te overzien. Een dergelijk gesprek kan je beter met een arts dan met een jurist voeren.

Om deze redenen hebben wij dit deel uit het model gehaald. Wil je het wel vastleggen? Dan kan je contact opnemen met een notaris. Na een gesprek zal hij dan een aanvulling maken op het testament. Hier zijn extra kosten aan verbonden.

Je kan ook zelf een euthanasieverklaring opstellen. De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde heeft hier modellen voor opgesteld. Die moet je dan bespreken met in ieder geval je huisarts. Kom je in een ziekenhuis, dan moet je deze wens ook daar bespreken.

Deponeren in het CLTR

Het levenstestament wordt bewaard door de notaris. Ook wordt het gedeponeerd in het Centraal Levenstestamentenregister. Je kunt zelf bepalen wie het verder mag inzien. In ieder geval de gevolmachtigde en als je dat wilt ook andere personen.

De KNB heeft een website met uitgebreide informatie over het levenstestament gemaakt. Op die site staat onder andere een checklist met vragen. Ook vind je daar informatie over wat het betekent als je zelf bent aangewezen als levensexecteur.

Lees meer