Verschil levenstestament en volmacht

Wat is het verschil tussen een levenstestament en volmacht?

In beide documenten wijs je iemand aan als gevolmachtigde om voor jou (dus namens jou) te handelen. Een volmacht gaat alleen over financiële zaken, terwijl een levenstestament in aanvulling daarop ook nog andere bepalingen dan alleen financiële zaken bevat.

Zo kan je in een levenstestament bepalingen opnemen over persoonlijke (zoals verzorging van huisdieren) en medische zaken (medische volmacht) en euthanasie. Je kan dan aangeven hoe je wilt dat er gehandeld wordt bij medische zaken als je daarover zelf geen besluit meer kan nemen. Het levenstestament bevat altijd ook als belangrijk onderdeel een volmacht.

Registratie Levenstestament

Ook worden levenstestamenten, anders dan volmachten, geregistreerd in het Centraal Levenstestamentenregister (CTLR). Bovendien is het Levenstestament opgesteld in samenwerking met de banken. Daarom wordt de volmacht die daarin staat ook geaccepteerd door de banken.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Is je vraag niet voldoende beantwoord?

Stel je vraag