Verschil tussen levenstestament en volmacht?

Verschil tussen levenstestament en volmacht?

Home » Verschil tussen levenstestament en volmacht?
8.4
Wat is het verschil tussen een levenstestament en een volmacht?

Een levenstestament is een algemene volmacht. Hierin worden meestal de financiën en woningzaken geregeld. In een levenstestament kan je veel meer regelen zoals bepalingen over medisch handelen en een euthanasieverklaring. Een volmacht gaat alleen over financiële en andere formele zaken.

Verschil levenstestament en volmacht

In beide documenten wijs je iemand aan als gevolmachtigde om voor jou (dus namens jou) te handelen. Door een volmacht te verlenen kun je aan een ander de bevoegdheid geven om in jouw naam rechtshandelingen uit te voeren. Een volmacht is dus een vorm van vertegenwoordiging. Een volmacht gaat alleen over financiële en andere formele zaken, terwijl een levenstestament in aanvulling daarop ook nog eventueel andere bepalingen dan alleen financiële zaken bevat. De naam levenstestament is een marketingvinding van het notariaat. Voorheen ging de akte door het leven als algemene volmacht. Met de uitbreiding en vernieuwing kwam ook de nieuwe naam en het register.

levenstestament en volmacht

Zo kan je in een levenstestament bepalingen opnemen over persoonlijke (zoals verzorging van huisdieren) en medische zaken (medische volmacht) en zelfs een euthanasieverklaring. Je kan dan aangeven hoe je wilt dat er gehandeld wordt bij medische zaken als je daarover zelf geen besluit meer kan nemen. Die euthanasieverklaring en medische bepalingen kan je vastleggen bij de notaris. Zeker voor de euthanasie heeft dat niet veel toegevoegde waarde. De artsen willen dat je een dergelijke verklaring regelmatig opnieuw zelf bevestigd. Voor het laatst vlak voor het overlijden. De eerder opgenomen bepaling in een levenstestament heeft dan ook medisch gezien geen gevolgen.
Het levenstestament bevat altijd ook als belangrijk onderdeel een volmacht.

Registratie levenstestament

Levenstestamenten staan, anders dan volmachten, geregistreerd in het Centraal Levenstestamentenregister (CTLR). Bovendien is het levenstestament opgesteld in samenwerking met de banken. Daarom wordt de zakelijke volmacht die daarin staat ook geaccepteerd door de banken.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?