Verschil tussen levenstestament en volmacht?

Verschil tussen levenstestament en volmacht?

Home » Verschil tussen levenstestament en volmacht?
8.5

Verschil levenstestament en volmacht

Wat is het verschil tussen een levenstestament en volmacht?

In beide documenten wijs je iemand aan als gevolmachtigde om voor jou (dus namens jou) te handelen. Een algemene volmacht gaat alleen over financiële en andere formele zaken, terwijl een levenstestament in aanvulling daarop ook nog eventueel andere bepalingen dan alleen financiële zaken bevat. De naam levenstestament is een marketingvinding van het notariaat. Voorheen ging de akte door het leven als algemene volmacht. Met de uitbreiding en vernieuwing kwam ook de nieuwe naam en het register.

Zo kan je in een levenstestament bepalingen opnemen over persoonlijke (zoals verzorging van huisdieren) en medische zaken (medische volmacht) en zelfs een euthanasieverklaring. Je kan dan aangeven hoe je wilt dat er gehandeld wordt bij medische zaken als je daarover zelf geen besluit meer kan nemen. Die euthanasieverklaring en medische bepalingen kan je vastleggen bij de notaris. Zeker voor de euthanasie heeft dat niet veel toegevoegde waarde. De artsen willen dat je een dergelijke verklaring regelmatig opnieuw zelf bevestigd. Voor het laatst vlak voor het overlijden. De eerder opgenomen bepaling in een levenstestament heeft dan ook medisch gezien geen gevolgen.
Het levenstestament bevat altijd ook als belangrijk onderdeel een volmacht.

Registratie Levenstestament

Levenstestamenten staan, anders dan volmachten, geregistreerd in het Centraal Levenstestamentenregister (CTLR). Bovendien is het Levenstestament opgesteld in samenwerking met de banken. Daarom wordt de zakelijke volmacht die daarin staat ook geaccepteerd door de banken.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?