Levenstestament

Home ยป Levenstestament
8.4

Het levenstestament is een volmacht. Het is een document waarin je de mensen aanwijst die jouw belangen behartigen als je dat zelf niet meer kan. Het is er om ervoor te zorgen dat rekening wordt gehouden met jouw wensen. Juist op het moment dat je die wensen niet meer zelf kenbaar kunt maken.
Het levenstestament is van toepassing tijdens jouw leven. Na het overlijden komt het levenstestament automatisch te vervallen.

Schenken bij opname in zorginstelling?

Kan ik schenken om opeten van vermogen en huis bij opname zorginstelling te voorkomen? Ja dat kan, je kan je vermogen verlagen met schenkingen aan bijvoorbeeld je kinderen. Maar de overheid heeft hier een beperking op gezet. Bij de eigen bijdrage...

Lees meer

Beginnende dementie en de notaris

Wanneer kan iemand nog een akte opstellen bij de notaris? Je moet in staat zijn om te overzien wat je regelt. Dat geldt met name voor een levenstestament en een testament. De notaris heeft een stappenplan om dit beoordelen. Wij nemen het stap voor...

Lees meer

Wanneer ondercuratelestelling?

Wanneer kun je iemand onder curatele stellen? Iemand kan door de rechter onder curatele gesteld worden. Dat kan alleen als die persoon niet meer zijn of haar eigen beslissingen kan nemen. Daar moet dan een onafhankelijke medische verklaring voor...

Lees meer

Met volmacht iemands testament wijzigen?

Kan ik met een volmacht iemands testament wijzigen? Nee, dat is niet mogelijk. Een gevolmachtigde mag het testament van de volmachtgever niet wijzigen. Ongeacht welke volmacht er is gegeven. Testament is persoonlijkPersoonlijk is in persoon...

Lees meer

Wie mag mijn levenstestament inzien?

Wie mag mijn levenstestament inzien? De notaris is uiteraard degene die het levenstestament kan inzien. Daarnaast hebben alleen belanghebbenden het recht op inzage van de inhoud van het levenstestament. Dit zijn bijvoorbeeld degene die jij als...

Lees meer

Eisen aan medische volmacht?

Aan welke eisen moet een medische volmacht voldoen? Bij het opstellen van een medische volmacht moet je wilsbekwaam zijn. Daarnaast moet je een gevolmachtigde aanwijzen in jouw volmacht. Eisen medische volmachtGevolmachtigde aanwijzen Eisen medische...

Lees meer