Levenstestament en gemeenschap van goederen?

Levenstestament en gemeenschap van goederen?

Home » Levenstestament en gemeenschap van goederen?
8.4
Wat is de verhouding tussen een levenstestament en een gemeenschap van goederen?

De gemeenschap van goederen wil zeggen dat jullie samen eigenaar zijn van goederen, het huis en het geld. Als je daarover wilt beschikken moet je dat samen doen. Een levenstestament is van belang op het moment dat een van jullie beide (tijdelijk) niet meer in staat is om deze beslissingen te nemen.

Levenstestament

levenstestament en gemeenschap van goederen

Soms bestaat er voor gehuwden verwarring over het nut van een levenstestament. Deze twee onderwerpen hebben het volgende met elkaar maken. De gemeenschap van goederen wil zeggen dat jullie samen eigenaar zijn van de goederen, het huis en het geld. Wil je daar over beschikken (verkopen, weg geven etc.), dan moet je dat samen doen. Je kan dus in een gemeenschap van goederen alleen samen het huis verkopen, geld schenken en dergelijke. Het kan nu voorkomen dat één van jullie beide daar (tijdelijk) niet toe in staat is. Denk aan een ernstig ongeluk of dementie.

Met een levenstestament geef je jouw echtgenoot de volgende bevoegdheden:

Door het opmaken van een levenstestament waarin je jouw echtgenoot als gevolmachtigde aanwijst, kan jouw echtgenoot namens jou belangrijke beslissingen nemen als je dat zelf niet meer kunt. Bijvoorbeeld door dementie, een hersenbloeding of ziekenhuisopname.

Wat als er geen levenstestament is?

Zonder levenstestament is jouw echtgenoot niet bevoegd om namens jou beslissingen te nemen. De wet zelf geeft echtgenoten namelijk niet zulke bevoegdheden. Een levenstestament dan weer wel. Je bepaalt zelf hoe ver dat gaat, dus voor welke besluiten jouw echtgenoot een volmacht krijgt om namens jou te beslissen.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?