Medische volmacht

Medische volmacht

Home » Woordenboek » Medische volmacht
8.5

Wat is een medische volmacht?

Een medische volmacht is de verklaring waarbij je iemand de bevoegdheid geeft om namens jou te beslissen over medische zaken. Ook wel zorgvolmacht of medische behandelingsvolmacht.

Deze volmacht kan uitkomst bieden als je door dementie, bewusteloosheid of ziekenhuisopname niet meer zelf in staat bent om belangrijke besluiten te nemen. Voor medische behandelingen heeft jouw arts namelijk toestemming nodig.

De medische volmacht maakt (meestal) deel uit van een levenstestament en kan bestaan uit andere verklaringen, bijvoorbeeld een behandelverbod, euthanasieverklaring of donorcodicil.

Een eenmaal verleende volmacht kan je ook herroepen (intrekken).

  • Het meervoud van medische volmacht is medische volmachten