Betekenis Herroeping

Met een herroeping trek je een eerder gemaakte akte in. Juridisch doe je dat met een vergelijkbare akte, met uitsluitend als inhoud dat je de vorige akte intrekt.

Testament met zegelZo trek je een testament in, met een Akte tot herroeping testament. Je kan dat doen door een nieuw testament te maken. In het nieuwe testament kan je bepalen dat het oude testament wordt herroepen. Je kan ook een testament herroepen en geen nieuw testament maken. In dat laatste geval gelden dan de wettelijke regels van het erfrecht.

Je kan ook huwelijkse voorwaarden herroepen. Je valt dan terug op het op dat moment geldende wettelijke huwelijks vermogensrecht.

Een testament staat ingeschreven in het Centraal Testamenten Register. De herroeping moet dus ook in dat register worden genoteerd. Je hebt hiervoor een notaris nodig.
Huwelijkse voorwaarden staan ingeschreven bij de rechtbank in het huwelijksgoederenregister. De herroeping moet ook in dit register worden ingeschreven.

  -   Meervoud van Herroeping: herroepingen

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Huwelijkse voorwaarden opstellen
Herroep huwelijks voorwaarden
Maak nu een testament
Herroep nu een testament