Volmacht

Volmacht

Home » Woordenboek » Volmacht
8.6

Wat is een volmacht?

Door een volmacht te verlenen kun je aan een ander de bevoegdheid geven om in jouw naam rechtshandelingen uit te voeren. Volmacht is dus een vorm van vertegenwoordiging. Als jij de toestemming geeft dan ben je de volmachtgever en is de ander de gevolmachtigde.

Verschillende Volmachten

Er zijn verschillende vormen die je kan onderscheiden.

  1. Een algemene volmacht gebruik je als je wilt dat de gevolmachtigde namens jou niet-nader gespecificeerde rechtshandelingen kan verrichten. Bijvoorbeeld: “mijn financiën beheren als ik daar niet meer toe in staat ben”.
  2. Een bijzondere volmacht geef je om specifieke rechtshandelingen te laten verrichten. Bijvoorbeeld aan de notaris om namens jou een stichting op te richten. Een ander voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de boedelvolmacht.

Om een geldig document op te stellen moet de notaris controleren of de handtekening echt is en of de persoon die heeft getekend zich heeft gelegitimeerd (legalisatie).

  • Het meervoud van volmacht is volmachten

Lees meer over Volmacht op Wikipedia