Gevolmachtigde

Gevolmachtigde

Home » Woordenboek » Gevolmachtigde
8.6

Wat is een gevolmachtigde?

Handen schudden

De gevolmachtigde is degene die een volmacht heeft gekregen van de volmachtgever. De gevolmachtigde kan namens die persoon rechtshandelingen uitvoeren.

De volmacht kan alle rechtshandelingen bevatten. Dit is een algemene volmacht. Een volmacht kan ook een bepaalde, specifieke, handeling bevatten. Dit is een bijzonder volmacht. De gevolmachtigde is alleen bevoegd voor zover dat in de volmacht staat.

  • Het meervoud van gevolmachtigde is gevolmachtigden