Met volmacht iemands testament wijzigen?

Met volmacht iemands testament wijzigen?

Home ยป Met volmacht iemands testament wijzigen?
8.6
Kan ik met een volmacht iemands testament wijzigen?

Nee, dat is niet mogelijk. Een gevolmachtigde mag het testament van de volmachtgever niet wijzigen. Ongeacht welke volmacht er is gegeven.

Testament is persoonlijk

Een testament is hoogstpersoonlijk. Daar kan niemand, ook niet als de testateur een algehele volmacht heeft gegeven, iets namens de testateur in wijzigen.

Testament met zegel

Als je jouw testament wilt wijzigen, moet je jouw testament zelf wijzigen bij de notaris. Dat wil zeggen dat als iemand niet meer in staat is om zijn eigen wil te bepalen, dat het testament niet gewijzigd kan worden. Je kan een testament dan ook niet meer wijzigen nadat je bent opgenomen met dementie.

Een testament is de laatste wil, een persoonlijke laatste wil. Dat is zo persoonlijk dat je daar geen afstand van kan doen. Ook al heb je als kind toestemming van je vader of moeder om het testament te wijzigen? Dan nog kan dat juridisch niet worden geregeld.

Persoonlijk is in persoon

Het wijzigen van een testament is zo belangrijk dat je altijd persoonlijk bij de notaris langs moet gaan. Heel soms kan de notaris bij jou langskomen. De notaris moet namelijk altijd zeker weten dat jij bij je volle verstand en in vrije wil je testament wilt wijzigen.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Testament