Voorkom opeten vermogen en huis bij opname zorginstelling

Voorkom opeten vermogen en huis bij opname zorginstelling

Home ยป Voorkom opeten vermogen en huis bij opname zorginstelling
8.6
Hoe voorkom ik dat ik mijn huis, of ander vermogen moet opeten bij opname in zorginstelling?

Er zijn verschillende manieren om je vermogen te verlagen zoals door schenkingen en een goed opgesteld testament. Daardoor kan je de eigen bijdrage niet altijd voorkomen, maar zeker wel verlagen.

WLZ bijdrage

Gaat al ons geld naar de eigen bijdrage

De WLZ (Wet Langdurige Zorg) bijdrage betaal je als je in een zorginstelling woont. Voor veel mensen is het een schrikbeeld dat straks hun gespaarde geld aan de eigen bijdrage op zal gaan.

Hoogte eigen bijdrage

De hoogte van de eigen bijdrage wordt vastgesteld door te kijken naar het inkomen en het vermogen van degene die wordt opgenomen. Zo moet je als je wordt opgenomen een gedeelte van bijvoorbeeld jouw spaargeld of na verkoop de overwaarde van jouw woning gebruiken om de eigen bijdrage te betalen. Je wordt gedwongen tot het opeten van vermogen. Voor wat betreft het vermogen kijkt men naar Box 3. De eigen woning zit normaal in Box 1, tot het moment van verkoop. Let wel op: bij de opname wordt voor de hoogte van de eigen bijdrage gekeken naar jouw vermogen van 2 jaar geleden. Het is daarom verstandig om tijdig de notaris in te schakelen.

Uitstel van verkopen huis

Bij de meeste ouderen zit het grootste deel van hun geld in hun huis. Zolang de ene partner nog in de echtelijke woning woont telt die waarde niet mee bij het bepalen van de eigen bijdrage. Gaat ook die partner naar een verzorgingstehuis, dan mag je nog twee jaar wachten met de verkoop van de woning. Gedurende die twee jaar blijft de woning in Box 1 en telt dus niet mee als vermogen. Daarna zijn er dus nog twee jaar voor dit verhoogde vermogen wordt meegenomen in de berekening van de eigen bijdrage.

Verkleinen eigen bijdrage

Het is mogelijk om jouw vermogen en dus ook de hoogte van de eigen bijdrage te verkleinen. Voor de meeste van onderstaande oplossingen is het van belang dat die zijn opgenomen in de akte die er aan ten grondslag ligt. Je hebt een AWBZ of WLZ clausule nodig. Dat kan bijvoorbeeld door:

  • Het doen van een schenking en eventueel door een schenkingen (op papier). Je kan tot een bepaald bedrag belastingvrij schenken. Je kan dan geld uit jouw vermogen overhevelen naar bijvoorbeeld jouw kinderen.
  • Het opstellen van een langstlevende testament met de bepaling dat de kindsdelen direct volledig opeisbaar zijn bij opname van de langstlevende in een instelling met een eigen bijdrage. Zodra de langstlevende in een instelling komt eisen de kinderen hun kindsdelen op. Zo verlaag je direct jouw vermogen.
  • In een levenstestament bepalen dat de gevolmachtigde kan schenken aan jouw kinderen. Als je bent opgenomen kunnen de kinderen doorgaan met schenken en zo jouw vermogen verkleinen.

Lees ook: Waarom een WLZ clausule opnemen?

Levenstestament

opeten vermogen

Daarnaast kan het verstandig zijn om een levenstestament te maken en iemand te benoemen die namens jou belangrijke beslissingen (op medisch gebied) kan maken als je dat zelf niet meer kan doen.
Zo kan die persoon als jij bent opgenomen in een instelling schenkingen doen uit jouw vermogen. Zo wordt het vermogen snel kleiner.

Soep wordt niet heet gegeten

Het is een wrange wetenschap. De meeste mensen leven niet heel lang in een verzorgingstehuis. De gemiddelde verblijfsduur is ruim onder een half jaar.

CAK

De uitvoering van deze regeling is in handen van het CAK. Lees meer over de WLZ bijdrage en wanneer die moet worden betaald op de website van het CAK.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Schenken