Box 1

Box 1

Home » Woordenboek » Box 1
8.6

Wat is een box 1?

In box 1 zit het belastbaar uitkomen uit werk en woning. Dit bereken je door de inkomsten op te tellen minus de aftrekposten. Er zijn bij de opgave van de Inkomstenbelasting drie boxen. Box 1 gaat over inkomen uit werk en woning, box 2 over inkomen uit aanmerkelijk belang en box 3 over sparen en beleggen.

De inkomsten zijn bijvoorbeeld:

Logo Belastingdienst
  • Loon, uitkering of pensioen;
  • Winst uit jouw onderneming;
  • Fooien en andere inkomsten;
  • Eigenwoningforfait.

Voorbeelden van aftrekposten zijn:

  • Aftrekbare kosten van de eigen woning;
  • Reisaftrek openbaar vervoer;
  • Uitgaven voor inkomensvoorzieningen, zoals premies voor lijfrenten;
  • Persoonsgebonden aftrek.

Je mag het belastbaar inkomen in box 1 verminderen met verliezen in box 1. Je hebt een verlies als jouw inkomen over een jaar negatief is. Lees ook de informatie op de site van de Belastingdienst.

  • Het meervoud van box 1 is boxen 1

Lees meer over Box 1 op Wikipedia

.