Naast samenlevingscontract en testament ook een levenstestament?

Naast samenlevingscontract en testament ook een levenstestament?

Home ยป Naast samenlevingscontract en testament ook een levenstestament?
8.5

Levenstestament naast samenlevingscontract en testament

Mag mijn partner met wie ik een samenlevingscontract heb en mijn erfgenaam is beslissingen voor mij nemen als ik dat zelf niet meer kan doen?

Het is logisch en het beste om zowel een samenlevingscontract als een testament te hebben. Maar hiermee heb je nog geen regeling over hoe te handelen als een van jullie om wat voor reden niet zelf meer kan beslissen. Daar kunnen veel aanleidingen voor zijn zoals bijvoorbeeld door een ongeluk, een langdurige ziekte of een coma. Je hebt dan ook een levenstestament nodig.

Onderbewindstelling

Het is dus niet zo dat jouw partner op basis van het samenlevingscontract of omdat jij hem of haar in jouw testament hebt aangewezen als erfgenaam beslissingen voor jou mag nemen. Als je niets regelt en je komt bijvoorbeeld in coma, dan moeten jouw naasten (partner of familieleden) eerst naar de rechtbank. Zij kunnen bewind (onderbewindstelling) aanvragen. In dat geval benoemt de rechter iemand die namens jou kan besluiten. De rechter bepaalt dan wie jouw vertegenwoordiger wordt.

Volmacht

In plaats van onderbewindstelling kan er ook een volmacht worden verkregen van de rechter. Met een medische verklaring moeten jouw naasten aantonen dat jij niet meer zelfstandig jouw oordeel kan vormen. Daarna kunnen zijn een volmacht krijgen om namens jou te handelen. Het verkrijgen van een rechterlijke uitspraak kost tijd en soms is snel handelen belangrijk.

Om dit allemaal voor te zijn, moet je tijdens jouw leven terwijl je daartoe nog in staat (wilsbekwaam) bent iemand aanwijzen in een levenstestament.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?