Wanneer ondercuratelestelling?

Wanneer ondercuratelestelling?

Home » Wanneer ondercuratelestelling?
8.6

Ondercuratelestelling of ondertoezichtstelling

Bij een verminderd inzicht van iemand ligt benadeling en beïnvloeding door anderen op de loer. Dat kan ernstige mentale en financiële gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan alleenstaande ouderen. Je kunt dan als bezorgd familielid zelf aan de rechter verzoeken of de betrokkene onder curatele kan worden gesteld. Dan beheert de curator zijn of haar geld en mag de betrokkene (curandus) dat niet meer zelfstandig doen.

Basisvoorwaarde voor ondercuratelestelling

Een basisvoorwaarde voor ondercuratelestelling is dat de betrokken persoon niet meer zijn of haar eigen beslissingen kan nemen. Totdat hij of zij dat nog wel kan doen, kan je daar dus niets aan doen. Pas als je van mening bent dat de betrokkene niet meer zelf kan beslissen, dan kan er een verzoek worden gericht aan de rechter. Dan heb je wel een medische verklaring nodig dat de betrokkene inderdaad niet meer zelf kan beslissen.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?