Wanneer ondercuratelestelling?

Wanneer ondercuratelestelling?

Home » Wanneer ondercuratelestelling?
8.4
Wanneer kun je iemand onder curatele stellen?

Iemand kan door de rechter onder curatele gesteld worden. Dat kan alleen als die persoon niet meer zijn of haar eigen beslissingen kan nemen. Daar moet dan een onafhankelijke medische verklaring voor komen.

Ondercuratelestelling of ondertoezichtstelling

curtale

Bij een verminderd inzicht van iemand ligt benadeling en beïnvloeding door anderen op de loer. Dat kan ernstige mentale en financiële gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan alleenstaande ouderen. Je kunt dan als bezorgd familielid zelf aan de rechter verzoeken of de betrokkene onder curatele kan worden gesteld. Dan beheert de curator zijn of haar geld en mag de betrokkene (curandus) dat niet meer zelfstandig doen.

Je kunt zelf de curatele aanvragen bij de rechtbank, daar heb je geen advocaat bij nodig.

Basisvoorwaarde voor ondercuratelestelling

Een basisvoorwaarde voor ondercuratelestelling is dat de betrokken persoon niet meer zijn of haar eigen beslissingen kan nemen. Totdat hij of zij dat nog wel kan doen, kan je daar dus niets aan doen. Pas als je van mening bent dat de betrokkene niet meer zelf kan beslissen, dan kan er een verzoek worden gericht aan de rechter. Dan heb je wel een medische verklaring nodig dat de betrokkene inderdaad niet meer zelf kan beslissen.

De medische verklaring moet door een onafhankelijke arts worden opgesteld. Dat wil zeggen dat dit dan niet de behandelende arts mag zijn.

Voorkomen is beter

Als je eenmaal op het punt bent dat je een curatele moet aanvragen ben je eigenlijk te laat. Het is veel beter om in eerdere fase een levenstestament op te stellen. Dat kan alleen als de betrokkene nog wel de zaken kan overzien. Met een levenstestament wijst iemand zelf de persoon aan die namens hem of haar besluiten kan nemen.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?