Curatele

Curatele

Home » Woordenboek » Curatele
8.5

Wat is een curatele?

Curatele betekent dat iemand onder toezicht is gesteld. Als een meerderjarige zijn eigen belangen niet meer behoorlijk kan behartigen (bijvoorbeeld omdat hij aan een geestelijke stoornis lijdt), dan kan hij door de rechter onder curatele worden gesteld.

Rechter vonnis

Er wordt dan een ‘curator‘ aangesteld, die de verzorging van de betrokkene (de curandus) moet regelen en zijn of haar geld en goederen moet beheren. Degene die onder curatele is gesteld, kan niet meer zelf over zijn vermogen beschikken. Dat moet de curator doen. Daar is ook de toestemming van de rechter voor nodig. Ook iemand die failliet gaat, krijgt een curator. Iemand die onder curatele is gesteld kan ook geen testament of ander notarieel stuk maken.

Een veel voorkomende geval waarin iemand onder curatele is gesteld is dementie of ernstige verslaving.

    De formele regeling hiervoor vind je in artikel 1:378 Burgerlijk Wetboek.

    Lees meer over Curatele op Wikipedia

    .