Schenken bij opname in zorginstelling?

Schenken bij opname in zorginstelling?

Home ยป Schenken bij opname in zorginstelling?
8.6
Kan ik schenken om opeten van vermogen en huis bij opname zorginstelling te voorkomen?

Ja dat kan, je kan je vermogen verlagen met schenkingen aan bijvoorbeeld je kinderen. Maar de overheid heeft hier een beperking op gezet. Bij de eigen bijdrage kijken ze naar je vermogen van twee jaar geleden.

Schenken bij opname in zorginstelling

De WLZ (Wet Langdurige Zorg) bijdrage (vroeger: AWBZ bijdrage) moet je betalen voor het wonen in een zorginstelling. De hoogte van de eigen bijdrage wordt bepaald aan de hand van het inkomen en het vermogen van degene die wordt opgenomen. Zo moet je als je wordt opgenomen een gedeelte van bijvoorbeeld jouw spaargeld of overwaarde van jouw woning gebruiken om de eigen bijdrage te betalen. Kan ik schenken bij opname in een zorginstelling, zodat ik dan minder eigen bijdrage hoef te betalen?

Vermogen verlagen

Schenken van geld

De eigen bijdrage kun je verlagen door jouw vermogen te verlagen. Dat kan door het doen van een schenking en eventueel door een schenkingen (op papier). Je kunt dan geld uit jouw vermogen overhevelen naar bijvoorbeeld je kinderen. Je hebt hiervoor een AWBZ of WLZ clausule nodig.

Peiljaar

Om te voorkomen dat mensen bij zicht op opname in een verzorgingstehuis snel al hun geld weggeven werkt de wet met een peiljaar. Dat ligt twee jaar voor de opname. Er wordt dus gekeken naar jouw vermogen, twee jaar voor de opname. De schenkingen kunnen dus nog steeds nut hebben, maar op termijn. In uitzonderlijke gevallen kun je vragen om verlegging van het peiljaar.

Erfbelasting

Schenkingen kunnen veel erfbelasting besparen, omdat er vrijstellingen zijn bij schenkingen aan kinderen. Er hoeft dus tot een bepaald schenkbedrag geen erfbelasting te worden betaald. Voor een schenking op papier en schenking van onroerend goed of aandelen is een notaris verplicht. Bij andere schenkingen is een contract zeker aan te bevelen, dat kan je ook zelf opstellen. Dan heb je ook meer zekerheid, omdat de voorwaarden van de schenking zijn vastgelegd.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Schenken