Schenken bij opname in zorginstelling

Schenken om opeten van vermogen en huis bij opname zorginstelling te voorkomen?

De WLZ (Wet Langdurige Zorg) bijdrage (vroeger: AWBZ bijdrage) moet worden betaald voor wonen in een zorginstelling. De hoogte van de eigen bijdrage wordt bepaald aan de hand van het inkomen en het vermogen van degene die wordt opgenomen. Zo moet je als je wordt opgenomen een gedeelte van bijvoorbeeld jouw spaargeld of overwaarde van jouw woning gebruiken om de eigen bijdrage te betalen. Kan ik schenken bij opname in een zorginstelling, zodat ik dan minder eigen bijdrage hoef te betalen.

Vermogen verlagen

De eigen bijdrage kan je verlagen door jouw vermogen te verlagen. Dat kan door het doen van een schenking en eventueel door een schenkingen (op papier). Je kan dan geld uit jouw vermogen overhevelen naar bijvoorbeeld je kinderen. Je hebt hiervoor een AWBZ of WLZ clausule nodig.

Peiljaar

Om te voorkomen dat mensen bij zicht op opname in een verzorgingstehuis snel al hun geld weggeven werkt de wet met een peiljaar. Dat ligt twee jaar voor de opname. Er wordt dus gekeken naar jouw vermogen, twee jaar voor de opname. De schenkingen kunnen dus nog steeds nut hebben, maar op termijn. In uitzonderlijke gevallen kan je vragen om verlegging van het peiljaar.

Erfbelasting

Schenkingen kunnen veel erfbelasting besparen, omdat er vrijstellingen zijn bij schenkingen aan kinderen en er dus tot een bepaald schenkbedrag geen erfbelasting hoeft te worden betaald. Let er wel op dat je schenkt via de notaris. Dat is voor een schenking op papier en schenking van onroerend goed of aandelen verplicht. Dan heb je ook meer zekerheid, omdat de voorwaarden van de schenking notarieel zijn vastgelegd.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Lees meer over Vraag het de notaris