Hoe werkt een bankvolmacht in een levenstestament?

Hoe werkt een bankvolmacht in een levenstestament?

Home » Hoe werkt een bankvolmacht in een levenstestament?
8.6

Bankvolmacht in levenstestament

Hoe werkt dat een bankvolmacht in een levenstestament?

Een levenstestament kan je opstellen voor het geval dat je door bepaalde omstandigheden niet meer in staat bent om zelf beslissingen te nemen. In jouw levenstestament wijs je dan een gevolmachtigde aan die namens jou
beslissingen neemt.levenstestament

Zo kan je bijvoorbeeld ook iemand aanwijzen om jouw bankrekening te beheren als je dit zelf niet meer kan doen. De gemachtigde kan dan namens jou en via jouw bankrekening betaalopdrachten en overschrijvingen doen. Vind je deze oplossing te duur of te complex? Veel mensen maken met één van hun kinderen een en/of rekening. Daar zijn fiscaal wel wat haken en ogen aan.

Banken stellen wel aanvullende eisen aan volmachtverlening. Een volmacht via een levenstestament is dan ook niet voldoende. Je moet dan nog samen met de persoon die je de volmacht wil verlenen naar een van de kantoorvestigingen van de bank. Voor een machtiging is dus eerst registratie (in persoon) vereist bij de bank. Je neemt dan het Levenstestament mee.

Lees hier hoe volmachtverlening of machtiging voor beheer van jouw bankrekening werkt voor:

Ook ander banken dan de hier genoemde hebben dergelijke diensten en soms afwijkende regels.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?