Hoe werkt een bankvolmacht in een levenstestament?

Hoe werkt een bankvolmacht in een levenstestament?

Home » Hoe werkt een bankvolmacht in een levenstestament?
8.5
Hoe geef ik iemand een volmacht bij de bank?

Je moet naar de bank samen met de gevolmachtigde. Met een notarieel levenstestament kan je dat document inschrijven bij de bank. De procedure is op hoofdlijnen gelijk voor alle banken.

Bankvolmacht in levenstestament

levenstestament

Een levenstestament kan je opstellen voor het geval dat je door bepaalde omstandigheden niet meer in staat bent om zelf beslissingen te nemen. In jouw levenstestament wijs je dan een gevolmachtigde aan die namens jou
beslissingen neemt.

Zo kan je bijvoorbeeld ook iemand aanwijzen om jouw bankrekening te beheren als je dit zelf niet meer kan doen. De gemachtigde kan dan namens jou en via jouw bankrekening betaalopdrachten en overschrijvingen doen. Vind je deze oplossing te duur of te complex? Veel mensen maken met één van hun kinderen een en/of rekening. Daar zijn fiscaal wel wat haken en ogen aan.

Banken stellen wel aanvullende eisen aan volmachtverlening. Een volmacht via een levenstestament is dan ook niet voldoende. Je moet dan nog samen met de persoon die je de volmacht wil verlenen naar een van de kantoorvestigingen van de bank. Voor een machtiging is dus eerst registratie (in persoon) vereist bij de bank. Je neemt dan het Levenstestament mee.

Volmacht per bank

Lees hier hoe volmachtverlening of machtiging voor beheer van jouw bankrekening werkt voor:

Ook andere banken dan de hier genoemde hebben dergelijke diensten en soms afwijkende regels.

Bank werkt niet mee

Er is geen plicht voor banken om mee te werken aan de registratie of uitvoering van een levenstestament. Dit is bevestigd in een procedure tussen een klant en zijn bank.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?