Hoe werkt een bankvolmacht in een levenstestament?

Hoe werkt een bankvolmacht in een levenstestament?

Home » Hoe werkt een bankvolmacht in een levenstestament?
8.6
Hoe geef ik iemand een volmacht bij de bank?

Je moet naar de bank samen met de gevolmachtigde. Met een notarieel levenstestament kan je dat document inschrijven bij de bank. De procedure is op hoofdlijnen gelijk voor alle banken.

Bankvolmacht in levenstestament

bankvolmacht in een levenstestament

Een levenstestament kan je opstellen voor het geval dat je door bepaalde omstandigheden niet meer in staat bent om zelf beslissingen te nemen. In jouw levenstestament wijs je dan een gevolmachtigde aan die namens jou beslissingen neemt.

Zo kan je bijvoorbeeld ook iemand aanwijzen om jouw bankrekening te beheren als je dit zelf niet meer kan doen. De gemachtigde kan dan namens jou en via jouw bankrekening betaalopdrachten en overschrijvingen doen. Vind je deze oplossing te duur of te complex? Veel mensen maken met één van hun kinderen een en/of rekening. Daar zijn fiscaal en juridisch wel wat haken en ogen aan verbonden.

Banken stellen wel aanvullende eisen aan volmachtverlening. Een volmacht via een levenstestament is dan ook niet voldoende. Je moet dan nog samen met de persoon die je de volmacht wil verlenen naar een van de kantoorvestigingen van de bank. Voor een machtiging is dus eerst registratie (in persoon) vereist bij de bank. Je neemt dan het levenstestament mee.

Volmacht per bank

Lees hier hoe volmachtverlening of machtiging voor beheer van jouw bankrekening werkt voor:

Ook andere banken dan de hier genoemde hebben dergelijke diensten en soms afwijkende regels.

Bank werkt niet mee

De bank hoeft het levenstestament niet te accepteren. Er is geen plicht voor banken om mee te werken aan de registratie of uitvoering van een levenstestament. Vooral goedkopere en online banken claimen dat zij technisch niet in staat zijn een levenstestament uit te voeren. Zij zijn hier niet toe verplicht.

Heb je een levenstestament opgemaakt met daarin een financiële volmacht, dan wil je dit graag registreren bij de bank waar al je bankzaken lopen. Maar de bank hoeft dit niet te doen. Dit is bepaald in een uitspraak van KIFID, het klachteninstituut voor de financiële dienstverlening.

Levenstestament wettelijke basis

Een levenstestament is niet bij wet geregeld. De algemene volmacht die je daarin kan regelen wel (artikel 3:60 BW e.v.). Hierin kan je bijvoorbeeld het gebruik van alle bankrekeningen vastleggen. Er zijn geen vormvereisten voor het levenstestament. Het is wel verstandig om een levenstestament op te stellen in de vorm van een notariële akte. Dan kan het namelijk ingeschreven worden in het Centraal Levenstestamenten Register.

Bank wil niet meewerken

In april 2020 heeft het KIFID een uitspraak gedaan over het registreren van een levenstestament bij de bank. De klant had een levenstestament opgesteld bij de notaris en daarna de bank verzocht om het levenstestament te verwerken in haar administratie. Die gaf aan het levenstestament niet te accepteren. In de uitspraak van het KIFID staat dat de bank geen wettelijke verplichting heeft om het levenstestament en de daarin opgenomen volmacht te verwerken. 

Maar het is begrijpelijk dat jij graag wilt dat het levenstestament door alle partijen is erkend. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) hebben overeenstemming bereikt over hoe het model van de financiële volmacht in een levenstestament eruit moet zien. Levenstestamenten die gemaakt worden volgens dat model kunnen door een groot aantal banken in Nederland worden verwerkt. Dit geldt helaas niet voor alle zoals de kleinere banken, buitenlandse banken en diverse spaarbanken. Het is verstandig om voorafgaand aan het opstellen, na te vragen of zij jouw levenstestament accepteren. Kan dat niet, dan kan je jouw bankzaken onderbrengen bij één van de banken die dit wel doet.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Levenstestament