Wat is het verschil tussen een testament en een levenstestament?

Wat is het verschil tussen een testament en een levenstestament?

Home » Wat is het verschil tussen een testament en een levenstestament?
8.6
Wat is het verschil tussen een testament en een levenstestament?

Een levenstestament is voor tijdens het leven. Hierin staat wie er namens jou beslissingen mag nemen. Een testament is voor erna. Daarin staat wie jouw erfgenamen zijn.

Wat is het verschil tussen een testament en een levenstestament?

Het grote verschil tussen een testament en een levenstestament is dat een gewoon testament bepalingen bevat voor na jouw overlijden. Een levenstestament bevat nou juist bepalingen die gelden tijdens jouw leven. Een gewoon testament werkt dus pas na jouw overlijden, terwijl een levenstestament al tijdens jouw leven geldt.

In een gewoon testament bepaal je wie jouw erfgenamen zijn en hoe (en door wie) jouw nalatenschap wordt verdeeld.
In een levenstestament bepaal je bijvoorbeeld wie voor jouw financiële zaken gaat zorgen als je dit door dementie, ziekte of een andere reden niet meer zelfstandig kan doen. Denk bijvoorbeeld ook aan het aanwijzen van iemand die medische beslissingen voor je zal nemen.

Allebei dus nodig?

testament en een levenstestament

Voor veel mensen is een testament niet altijd noodzakelijk (maar soms wenselijk). Voor hen is de wettelijke regeling afdoende. De langstlevende heeft het vruchtgebruik. Partner en kinderen zijn erfgenaam. Maar een levenstestament is voor iedereen noodzakelijk. Want als jij een ongeluk krijgt, dement wordt of tijdelijk niet in staat bent te besluiten, is er niemand die dat namens jou kan doen. De wet heeft hier niet in voorzien, je moet het dus zelf regelen.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Testament