Tijdelijke werking levenstestament?

Tijdelijke werking levenstestament?

Home ยป Tijdelijke werking levenstestament?
8.4
Wanneer treedt een levenstestament in werking?

Een levenstestament gaat direct in, dus op het moment dat je de volmacht verleent. Dat is zo geregeld om te voorkomen dat er na het maken van het levenstestament alsnog een aparte handeling nodig is om het levenstestament in werking te stellen.

Werking levenstestament niet afhankelijk van anderen

werking levenstestament

Het levenstestament in werking stellen is niet meer mogelijk als je zelf niet meer in staat bent om beslissingen te nemen. Bijvoorbeeld door een coma. Je bent dan afhankelijk van derden om jouw levenstestament in werking te stellen. Dat kan veel vertraging opleveren. Bovendien leg je de beslissing dan bij iemand die je minder vertrouwt en kent dan degene die je in jouw levenstestament hebt aangewezen (zoals jouw partner of kind). Dat kan jezelf en anderen een onprettig gevoel geven.

Opmaken levenstestament en handelen gevolmachtigde

Je moet dus eigenlijk een onderscheid maken. Het opmaken van een levenstestament en de gevallen waarin de gevolmachtigde namens jou besluiten mag nemen. Het levenstestament is meteen geldig, maar de gevolmachtigde wordt pas bevoegd als er een situatie speelt zoals beschreven in jouw levenstestament. Bijvoorbeeld bij langdurige ziekenhuisopname of een coma. Tijdens die periode mag degene die je in jouw levenstestament hebt aangewezen, namens jou beslissen. Als die omstandigheid is afgelopen, neem je alle besluiten gewoon weer zelf.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?