Mag enig kind beslissen voor ouders?

Mag enig kind beslissen voor ouders?

Home » Mag enig kind beslissen voor ouders?
8.4
Mag ik als (enig) kind beslissingen nemen voor mijn vader of moeder als die dat niet meer zelf kan?

Nee, als (enig) kind mag je geen beslissingen nemen voor je ouders als ze dat zelf niet meer kunnen. Je bent niet automatisch bevoegd om dat te doen.

Enig kind niet bevoegd

Een erg vervelende situatie waar je liever niet aan wilt denken is het geval waarin jouw ouder niet meer zelf belangrijke (financiële) beslissingen kan nemen. Maar zonder voorafgaande toestemming van jouw ouder ben je niet bevoegd om beslissingen voor of namens jouw ouder te maken. Dat geldt ook als je enig kind bent. De wet kent een enig kind op dat punt geen bijzondere positie of rechten toe. Zie ook onze uitleg over het begrip kind.

Wat kan je regelen?

enig kind beslissen

Als er niemand is aangewezen door jouw ouder(s), dan is er ook niemand bevoegd. In de meeste gevallen moet je dan nog eerst naar de rechter voor een onderbewindstelling. Dat kan een kostbare en tijdrovende procedure zijn, terwijl in sommige gevallen snel handelen belangrijk is. Dat kan je voorkomen met een levenstestament of algemene volmacht.
Bovendien in een levenstestament of volmacht kiest jouw ouder wie de taak gaat uitoefenen van vertegenwoordiger. Anders bepaalt een rechter dat. Als je als ouder die wenst hebt, kan je in jouw levenstestament of volmacht jouw (enig) kind aanwijzen als gevolmachtigde.

Andersom ook niet

Deze situatie geldt ook andersom. Als jou iets overkomt dan is jouw ouder ook niet bevoegd om beslissingen namens jou te nemen.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?