Bewind

Bewind

Home » Woordenboek » Bewind
8.6

Wat is het bewind?

Bewind wil zeggen dat een persoon of instelling de beslissingen namens een ander neemt.

Kind

Als je meent dat jouw kinderen als ze 18 jaar worden niet zelf geld uit hun erfenis mogen opnemen, kun je bepalen dat een vertrouwenspersoon (Bewindvoerder) er voor zorgt dat dit niet mogelijk is. De kinderen moeten dan eerst aan de vertrouwenspersoon vragen of zij geld mogen uitgeven. Als deze dat goed vindt, kunnen de kinderen geld opnemen. Je kunt de kinderen beletten zelfstandig geld op te nemen uit hun erfenis, gedurende een bepaalde periode. Bijvoorbeeld totdat ze 23 jaar zijn. Elke leeftijd boven de 18 jaar is mogelijk, maar niet altijd goed uitvoerbaar als je de leeftijd te hoog maakt.

Bewind komt ook voor bij mensen die niet zelfstandig hun mening kunnen vormen of die grote schulden hebben.

    Lees meer over Bewind op Wikipedia

    .