Betekenis Bewind

Bewind wil zeggen dat een persoon of instelling de beslissingen namens een ander neemt.

Als je meent dat jouw kinderen niet zelf als ze 18 jaar worden geld uit hun erfenis mogen opnemen, kan je bepalen dat een vertrouwenspersoon (Bewindvoerder) er voor zorgt dat dit niet mogelijk is. De kinderen moeten dan eerst aan de vertrouwenspersoon vragen of zij geld mogen uitgeven. Als deze dat goed vindt, kunnen de kinderen geld opnemen. Je kunt de kinderen beletten zelfstandig geld op te nemen uit hun erfenis, gedurende een bepaalde periode, bijvoorbeeld totdat ze 23 jaar zijn. Elke leeftijd boven de 18 jaar is mogelijk, maar niet altijd goed uitvoerbaar als je de leeftijd te hoog maakt.

Bewind komt ook voor bij mensen die niet zelfstandig hun mening kunnen vormen of die grote schulden hebben.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Maak nu een schenking op papier
Maak nu een testament
Benoem nu een voogd