Bewindvoerder

Bewindvoerder

Home » Woordenboek » Bewindvoerder
8.6

Wat is een bewindvoerder?

Een bewindvoerder (ook curator) beheert namens iemand anders zijn financiën. De taak is het beheren van alles wat onder zijn bewind gesteld is. Je kan zo iemand zelf aanstellen of de rechter stelt deze aan. Bewindvoering kan door een persoon of door een organisatie uitgeoefend.

De curator heeft (tijdelijk) het bewind over bijvoorbeeld een erfenis. Hij beheert die dan tot een vastgesteld moment.

De vertrouwenspersoon die je in een testament benoemd hebt om de erfenis van de kinderen te beheren.

Recht of Wet

De bewindvoerder kan ook zijn voor iemand die niet in staat is om zijn eigen zaken te regelen. Bijvoorbeeld omdat deze daar geestelijk niet toe in staat is. Ook bij schulden kan een bewindvoerder het bewind voeren over iemands financiën. Je kan een bewindvoerder benoemen in een levenstestament, zo iemand noem je ook wel een levensexecuteur.

  • Het meervoud van bewindvoerder is bewindvoerders

De formele regeling hiervoor vind je in artikel 1:441 Burgerlijk Wetboek.

Lees meer over Bewindvoerder op Wikipedia

.