Nietig

Nietig

Home » Woordenboek » Nietig
8.6

Wat is een nietig?

Nietig is ook een juridisch begrip. Een rechtshandeling is in bepaalde gevallen nietig. De gronden voor nietigheid staan in de wet. Als een rechtshandeling nietig is, dan heeft de handeling nooit bestaan. Er hoeft geen beroep te worden gedaan op nietigheid, het geschiedt van rechtswege.

Een rechtshandeling is nietig als deze in strijd met de wet is, in strijd met de goede zeden of de openbare orde.

Een besluit van een orgaan van een rechtspersoon kan ook nietig zijn. Een besluit kan nietig zijn als:

Recht of Wet
  • het besluit in strijd is met de wet of de statuten;
  • er een besluit is genomen, ondanks het ontbreken van een door de wet of statuten voorgeschreven voorafgaande handeling van of mededeling aan een ander dan het orgaan dat het besluit heeft genomen. Bijvoorbeeld het ontbreken van een goedkeuring van de Algemene Vergadering voor bepaalde voorgenomen besluiten van het bestuur.

Dat is vastgelegd in artikel 2:14 van het Burgerlijk Wetboek.

    Lees meer over Nietig op Wikipedia

    .