Vernietigbaarheid

Vernietigbaarheid

Home » Woordenboek » Vernietigbaarheid
8.6

Wat is een vernietigbaarheid?

Vernietigbaar betekent dat een rechtshandeling ongedaan kan worden gemaakt. Dat betekent dat de handeling na vernietiging achteraf nooit heeft bestaan. Een rechtshandeling is in het algemeen vernietigbaar als deze heel nadelig is voor (een van de) betrokken personen. Of bijvoorbeeld als die onder dwaling (verkeerde veronderstellingen), misbruik van omstandigheden, geestelijke stoornis, bedreiging of bedrog is verricht.

Voorbeelden vernietigbare rechtshandelingen

In bepaalde (uitzonderlijke) gevallen kan een erfgenaam een testament vernietigen na het overlijden van de testateur. Ook is het mogelijk om huwelijkse voorwaarden te vernietigen, bijvoorbeeld wanneer iemand je dwong om de huwelijkse voorwaarden aan te gaan.  Of je wist niet wat de juridische gevolgen ervan waren. Hetzelfde geldt voor schenkingen en levenstestamenten.

Vernietigbaarheid en nietigheid

Vernietigbaarheid moet je onderscheiden van nietigheid. Een nietige rechtshandeling bestaat volgens de wet niet. Zo zijn huwelijkse voorwaarden die je niet bij de notaris maakt nietig. Er kan dan geen beroep op gedaan door de betrokken partijen en ook anderen (zoals schuldeisers) hoeven er geen rekening te houden. Let wel op: een vernietigbare rechtshandeling is geldig tot de vernietiging ervan

  • Het meervoud van vernietigbaarheid is vernietigbaarheden