Betekenis Vernietigbaarheid

Vernietigbaar betekent dat een rechtshandeling ongedaan kan worden gemaakt. Dat betekent dat de handeling na vernietiging achteraf nooit heeft bestaan. Een rechtshandeling is in het algemeen vernietigbaar als deze heel nadelig is voor (een van de) betrokken personen. Of bijvoorbeeld als die onder dwaling (verkeerde veronderstellingen), misbruik van omstandigheden, geestelijke stoornis, bedreiging of bedrog is verricht.

Voorbeelden vernietigbare rechtshandelingen

In bepaalde (uitzonderlijke) gevallen kan een erfgenaam een testament vernietigen na het overlijden van de testateur. Ook is het mogelijk om huwelijkse voorwaarden te vernietigen, bijvoorbeeld wanneer je bent gedwongen om de huwelijkse voorwaarden aan te gaan of niet wist wat de juridische gevolgen ervan waren. Hetzelfde geldt voor schenkingen en levenstestamenten.

Vernietigbaarheid en nietigheid

Vernietigbaarheid moet worden onderscheiden van nietigheid. Een nietige rechtshandeling bestaat volgens de wet niet. Zo zijn huwelijkse voorwaarden die niet bij de notaris zijn gemaakt nietig. Er kan dan geen beroep op worden gedaan door de betrokken partijen en ook anderen (zoals schuldeisers) hoeven er geen rekening te houden. Let wel op: een vernietigbare rechtshandeling is geldig totdat die wordt vernietigd.

  -   Meervoud van Vernietigbaarheid: vernietigbaarheden

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Huwelijkse voorwaarden opstellen
Herroep huwelijks voorwaarden
Maak nu een levenstestament
Maak nu een schenking op papier
Maak nu een testament