Kan ik als erfgenaam een testament laten vernietigen?

Kan ik als erfgenaam een testament laten vernietigen?

Home » Kan ik als erfgenaam een testament laten vernietigen?
8.6
Kan ik als erfgenaam een testament laten vernietigen?

Nee, je kan als erfgenaam niet een testament laten vernietigen. Dit kan alleen in bijzondere gevallen. Bijvoorbeeld als het testament is gemaakt onder dwaling, bedreiging of bedrog. Maar dit is niet eenvoudig.

Testament laten vernietigen

Door (nieuwe) omstandigheden na het overlijden van de erflater kunnen de erfgenamen de wens hebben om het testament te vernietigen. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat de langstlevende echtgenoot wil dat een kind die in het testament is genoemd als erfgenaam niet meer mag erven. Of de situatie dat de erflater alles nalaat aan een goed doel en niks aan zijn familie. Wat kan je in dat geval doen?

testament laten vernietigen

Je kunt een testament niet vernietigen, omdat je het niet eens bent met de wensen van de erflater. Er moet sprake zijn van bijzondere omstandigheden waarin de erflater het testament heeft gemaakt. Dat zijn de gevallen waarin het testament door de erflater is gemaakt onder dwaling (verkeerde veronderstellingen), bedreiging of bedrog. In deze gevallen kan het testament vernietigbaar zijn.

Het vernietigen van een testament is (zeer) lastig en vereist dan ook kennis van het erfrecht. Daarnaast is de erflater overleden, wat het heel lastig maakt om te kunnen bewijzen dat er een bepaalde situatie speelde toen de erflater zijn testament maakte. Ook zal de notaris bij het maken van het testament een zorgvuldige controle hebben uitgevoerd naar de persoonlijke situatie van de erflater. Er wordt veel waarde gehecht aan een notariële akte.

Bewijs

Of je een testament kan vernietigen is een kwestie van bewijzen. Je moet bij de rechter kunnen bewijzen dat er omstandigheden zijn die rechtvaardigen dat je het testament vernietigd. Dat kan je met alle mogelijke bewijsmiddelen onderbouwen.

De vordering om te kunnen vernietigen kan verjaren. Als de vordering is verjaard, kan de rechter jouw vordering niet meer toewijzen. Het verjaart een jaar na het overlijden van de erflater of drie jaar nadat je wist van de vernietigingsgrond. Binnen die tijd moet je dus actie ondernemen. Een vernietigbaar testament dat niet wordt vernietigd, is namelijk een geldig testament wat dus gewoon kan worden uitgevoerd.

Herroepen van testament?

Het vernietigen van een testament door een erfgenaam moet je niet verwarren met het herroepen van een testament door de testateur. Het moet ook niet worden verward met een nietig testament. Een nietig testament is bijvoorbeeld testamenten waarbij de erflater niet in staat was om zijn wil te bepalen. Of de situatie dat de erflater het testament heeft gemaakt onder een geestelijke stoornis. In de praktijk wordt vaak een beroep gedaan op dat laatste.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Afhandeling Erfenis