Adoptie

Adoptie

Home » Woordenboek » Adoptie
8.5

Betekenis Adoptie

Adoptie is het aannemen van een minderjarig kind. Hierdoor ontstaan er juridische banden tussen de geadopteerde, de adoptieouder(s) en zijn bloedverwanten. De familieband met de biologische ouders wordt dan verbroken. De adoptieouders hebben het ouderlijk gezag over het kind.
Door adoptie heeft het geadopteerde kind bij het overlijden van de ouder(s) wettelijk recht op de legitieme portie. Zie ook kindsdeel. Voor adoptie moet een verzoek worden ingediend bij de rechtbank.
Voor adoptie is een advies van de Raad voor de Kinderbescherming vereist.

  -   Meervoud van Adoptie: adopties

Lees meer over Adoptie op Wikipedia