Adoptie

Adoptie

Home » Woordenboek » Adoptie
8.5

Wat is een adoptie?

Kind

Adoptie is het aannemen van een minderjarig kind. Hierdoor ontstaan er juridische banden tussen de geadopteerde, de adoptieouder(s) en zijn bloedverwanten. De familieband met de biologische ouders is dan juridisch verbroken. De adoptieouders hebben het ouderlijk gezag over het kind.

Het geadopteerde kind heeft bij het overlijden van de ouder(s) wettelijk recht op de legitieme portie. Zie ook kindsdeel. Voor adoptie moet je een verzoek indienen bij de rechtbank.

Daarnaast is er een advies van de Raad voor de Kinderbescherming vereist.

  • Het meervoud van adoptie is adopties

Lees meer over Adoptie op Wikipedia

.