Kindsdeel

Kindsdeel

Home » Woordenboek » Kindsdeel
8.6

Wat is het kindsdeel?

Rekenmachine delen

Het kindsdeel is een deel uit de erfenis of nalatenschap. Kinderen en langstlevende partner hebben allemaal recht op een gelijk deel uit de erfenis. Zonder testament  hebben zij allemaal recht op een even groot deel uit de boedel. Dus zijn er 2 kinderen en 1 echtgenoot dan heeft ieder recht op 1/3.

Via een testament kan een kindsdeel worden beperkt. Maar ook via een testament kan hun erfdeel nooit helemaal worden aangetast. Kinderen blijven recht hebben op een ´legitieme portie´.

Een kindsdeel is pas opeisbaar na overlijden van de langstlevende.

  • Het meervoud van kindsdeel is kindsdelen

Lees meer over Kindsdeel op Wikipedia

.