Verschil testament, legaat en codicil

Verschil testament, legaat en codicil

Home ยป Verschil testament, legaat en codicil
8.6
Wat is het verschil tussen een testament, een legaat en een codicil?

Een testament en legaat worden door de notaris ondertekend en ingeschreven in het CTR. Een codicil kan je zelf opstellen en bewaren. Alle drie gaan over hoe jij wilt dat er wordt omgesprongen met jouw erfenis.

Testament, legaat en codicil

Een testament, legaat en codicil zijn allemaal documenten die met een erfenis te maken hebben.

In een testament leg je vast wie jouw erfgenamen zijn en wie de erfenis mag afhandelen (executeur). Je kan iemand als erfgenaam benoemen in jouw testament, maar je kan diegene ook een legaat geven. Een legaat is dus een onderdeel van het testament.

Legaat

Ondertekenen

In een legaat laat je iemand een bepaald geldbedrag na of een specifiek omgeschreven object nalaten. Dat kan van klein tot groot zijn. Je kan zelfs een woning nalaten in een legaat.

Je kan een legaat opnemen in een testament. Maar je kan het ook apart opstellen. Een legaat moet wel, net als een testament, ondertekend worden door een notaris en ingeschreven in het Centraal Testamentenregister (CTR).

Codicil

Een codicil is een handgeschreven briefje. In het codicil regel je de gang van zaken na jouw overlijden. Zo is het voor jouw nabestaanden duidelijk wat jouw wensen zijn. Je regelt niet je erfenis in een codicil. Wel kan je specifieke goederen opnemen en nalaten aan iemand. Dit gaat om inboedelgoederen, sieraden en kleding. Dit is geregeld in artikel 4:97 van het Burgerlijk Wetboek.

Conclusie

Voor een testament en een legaat heb je dus een notaris nodig. Een legaat kan onderdeel zijn van een testament, maar kan ook op zichzelf staan. Dit is dan een soort mini-testament. Voor een codicil hoef je niet langs de notaris. Deze kan je zelf opstellen. In alle drie de documenten regel je net wat anders.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Testament