Codicil

Codicil

Home » Woordenboek » Codicil
8.5

Betekenis Codicil

In een codicil regel je de gang van zaken na je dood. Het gaat dan niet om hoe de erfenis wordt verdeeld, maar om meer praktische zaken. Het belang is dat voor de nabestaanden duidelijk is wat jouw wensen zijn. Je moet het stuk met de hand schrijven en ondertekenen.

Je kan in een codicil ook bepaalde goederen aan mensen nalaten. Bijvoorbeeld een sieraad, horloge, klok of ander stuk uit jouw inboedel. Doe dat zo duidelijk mogelijk, dus liefst met een foto. Het codicil moeten ze straks als eerste uitvoeren. Het gaat dus voor een eventueel testament. Dus laat je de gouden ring na aan de buurvrouw, dan gaat dat voor op de erfenis aan de kinderen.

Je kan op deze manier ook regelen hoe je wilt dat de uitvaart eruit moet zien.

Vroeger voor 2003 kon je een executeur benoemen in een codicil. Die mogelijkheid is afgeschaft in 2003. Benoemingen van een executeur op deze manier van voor 2003 zijn nog wel geldig. Benoemingen van na 2003 zijn niet rechtsgeldig. Nu moet je een executeur benoemen in een testament.

Model codicil

Een modeldocument vind je op onze zustersite Overeenkomsten.nl. Houd er rekening mee dat het een model is. Zoals hiervoor beschreven moet je zelf het document met de hand opstellen.

  -   Het meervoud van Codicil is codicillen

De formele regeling staat op wetten.nl.
Lees meer over Codicil op Wikipedia.