De Notariswet bepaalt wat er in een testament geregeld mag worden. Daarin is bepaald dat het testament geen andere rechtshandelingen mag bevatten dan de uiterste wil.

Andere zaken dan het regelen van je erfenis (wie krijgt wat?) kunnen dan ook niet in het testament worden opgenomen door de notaris. Je kan in je testament wel een testamentaire stichting oprichten.
Natuurlijk kan je ook wensen over de uitvaart regelen, maar die kan je ook vastleggen in een codicil.
Je kan ook de voogdij van de kinderen regelen in een testament.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Benoem nu een executeur
Maak nu een testament
Informeer je over je uitvaart
Benoem nu een voogd

Lees meer over Testament

Is je vraag niet voldoende beantwoord?

Stel je vraag