De Notariswet bepaalt wat er in een testament geregeld mag worden. Daarin is bepaald dat het testament geen andere rechtshandelingen mag bevatten dan de uiterste wil.

  Andere zaken dan het regelen van je erfenis (wie krijgt wat?) kunnen dan ook niet in het testament worden opgenomen door de notaris. Je kan in je testament wel een testamentaire stichting oprichten.
  Natuurlijk kan je ook wensen over de uitvaart regelen, maar die kan je ook vastleggen in een codicil.
  Je kan ook de voogdij van de kinderen regelen in een testament.

  Benoem nu een executeur
  Maak nu een testament
  Informeer je over je uitvaart
  Benoem nu een voogd

  Is je vraag niet voldoende beantwoord?

  Stel je vraag

  Lees meer over Testament