De testamentaire stichting is de stichting die wordt opgericht op basis van een testament. Deze stichting kan bijvoorbeeld als doel hebben het afwikkelen van de nalatenschap of het zijn van erfgenaam of legataris. Een testamentaire stichting kan worden opgericht ter voorkoming van problemen bij ingewikkelde (of moeilijk vindbare) erfgenamen.
    Een andere reden is om een deel van het vermogen na te laten voor een maatschappelijk doel dat de erflater wilde ondersteunen. Veel voorkomende vormen hiervan zijn de familiestichting of het fonds op naam.

    De erflater kan in zijn testament een erfgenaam, legataris of executeur de opdracht geven om de stichting (bij de notaris) op te richten. In het testament kan worden opgenomen wie de bestuurder van de stichting zal zijn.

    mv: testamentaire stichtingen
    Richt nu een stichting op
    Maak nu een testament