Familiestichting

Familiestichting

Home » Woordenboek » Familiestichting
8.6

Wat is een familiestichting?

Een familiestichting is een stichting met een vermogen dat wordt ingebracht door een familie. Er zijn familiestichtingen die uitkeringen doen aan bepaalde doelen. Er zijn ook familiestichtingen die alleen uitkeringen doen aan familieleden. De eerste groep stichtingen zijn soms onafhankelijke stichtingen of soms zijn ze binnen een groter fonds een “fonds op naam“. Bijvoorbeeld bij het Prins Bernhard Cultuurfonds zijn verschillende fondsen op naam.

Ondertekenen

Je kan een familiestichting oprichten in een testament, dan noem je het ook een testamentaire stichting.

Een familiestichting die alleen uitkeringen doet aan de eigen familie heet fiscaal een Afgezonderd Particulier Vermogen (APV). Om te voorkomen dat een dergelijke stichting wordt gebruikt voor belastingontduiking zijn hier bijzondere regels voor opgesteld door De Belastingdienst.

  • Het meervoud van familiestichting is familiestichtingen