Stichtingsbestuur

Stichtingsbestuur

Home » Woordenboek » Stichtingsbestuur
8.6

Wat is het stichtingsbestuur?

Het stichtingsbestuur heeft tot taak de doelstellingen en de organisatie van de stichting vorm te geven. Zij vertegenwoordigt de stichting in het maatschappelijk leven.

De taken van het bestuur staan omschreven in de statuten. Voor bijvoorbeeld de koop of verkoop van onroerend goed moet dit nadrukkelijk in de statuten zijn opgenomen als bevoegdheid. Een belangrijke taak is de financiële huishouding van de stichting en het opstellen van de jaarrekening of het bestuursverslag.

Het bestuur bestaat meestal uit minimaal drie personen. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Deze twee laatste functies kunnen ook bij één persoon liggen.

Besluiten neem je op de manier die in de statuten staan. De meeste besluiten neemt het bestuur bij meerderheid. Een stichtingsbestuur regelt haar eigen opvolging. Nieuwe bestuursleden worden benoemd door het bestuur. De looptijd van hun bestuursfuncties is opgenomen in de statuten.

  • Het meervoud van stichtingsbestuur is stichtingsbesturen